• Mons. Algirdas Jurevičius: Per beatifikaciją viso pasaulio akys bus nukreiptos į Lietuvą

  Data: 2017-02-03

  Paskutinioji arkiv. Teofiliaus Matulionio vyskupija – Kaišiadorių. Čia, Kaišiadorių katedros vyskupų kriptoje, ilsisi arkivyskupo palaikai. Apie džiugius būsimos beatifikacijos rūpesčius ir planus kalbamės su Kaišiadorių vyskupijos generalvikaru monsinjoru dr. Algirdu JUREVIČIUMI.

  Lietuvos

  Skaitykite toliau...

 • Palaiminti metai

  Data: 2017-02-03

  Kasmet, pasitikdami Naujuosius, savo artimiesiems ir savo Tėvynei linkime palaimintų metų. Žinoma, kalbu apie tuos, kurie tikime palaiminimo galia. Ar 2017-ieji jau rodo kokių nors ženklų, apie kuriuos vienoje Advento giesmių poetiškai išgiedama: „Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių!..“ Ar toji palaimos rasa šįmet atvilgys Lietuvos tokį dažnai

  Skaitykite toliau...

 • Dvi vasario 16-osios

  Data: 2017-02-03

  Lietuva gyva savo žmonėmis. Kai kas mėgina juos tarpusavyje priešinti, skirstyti į dvi ar tris Lietuvas, tačiau tikrai esmingai žmones skiria vidinė nuostata – būti savo valstybės kūrėju ar išlaikytiniu. Šie žodžiai skamba įžūliai laikais, kai santykiuose su savo šalimi tampa įprasta siekti pelno, tačiau tiesa daugiau nei akivaizdi:

  Skaitykite toliau...

 • Laisvės premija: pagaliau įvertinti jos verti...

  Data: 2017-02-03

  Tada, kai liepsnojo laužai... 1991 m. sausio 12-oji, vakaras. Sniego beveik nėra, bet pučia čaižus šiaurys. Dega laužai. Ore tvyro nenusakoma nerimo nuotaika. Žmonės, susėdę ant paskubomis aplink laužus suręstų suolų, įraudę nuo spragsinčios liepsnos karščio, žvalgosi į Aukščiausiosios Tarybos langus, tarsi vildamiesi, kad ten – jų išsigelbėjimas, ir Skaitykite toliau...

 • Šustauskai prieš vaikus iš Amerikos viešbučio

  Data: 2017-02-03

  Žiū pro Seimo langą – vaizdelis šįkart išties nekoks… „Visi jūs Amerikos prostitutės!“, – žviegia ponulis Vytautas Šustauskas „mitinge“ prieš NATO ar kažką panašaus į Lietuvą ir jos interesus. Suprantama – juk kuo pas mus daugiau NATO, tuo daugiau Lietuvos ir tuo mažiau vietos Kremliui ir jo vatnikams. Išeinu iš arčiau pasižvalgyti. „Pyyyd…rai!“, – Skaitykite toliau...

 • Šimtmetis: ar jam ruošiamės?

  Data: 2017-02-03

  Šių metų vasario 16 dieną minėdami 99-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines kiekvienas galvosime – kaip kitais metais švęsime Šimtmetį. Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės šimtas metų buvo kupinas visko – ir kančių, ir džiaugsmo, ir okupantų jungo, ir laisvės kovų. Tik 50 metų iš to šimto metų buvome nepriklausoma valstybe, deja, ne visoje Skaitykite toliau...

 • Algirdas Saudargas: Tauta niekada nenustoja savo valstybės kurti

  Data: 2017-02-03

  Iš EP nario Algirdo Saudargo kalbos, pasakytos per konferenciją "Tautos saugumas besikeičiančiame pasaulyje: kas laukia Europos?" Lietuva yra NATO ir Europos Sąjungos valstybė narė, geopolitiškai pasienio regione vykdanti savo pareigą. Štai šitą pareigą mes dar nepakankamai artikuliuojame ir suvokiame. Todėl, kad prieš kokius penkerius metus mes ją apskritai buvome užmiršę. Skaitykite toliau...

 • Konferencija ,,Tautos saugumas besikeičiančiame pasaulyje"

  Data: 2017-02-03

  2016 metais sausio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos salėje vyko Europos Parlamento nario Algirdo Saudargo globojama, Lietuvos socialios rinkos plėtros instituto ir Rytų Europos studijų centro organizuota konferencija, kurios tema: „Tautos saugumas besikeičiančiame pasaulyje: kas laukia Europos?“ Konferencijos dalyvius ir svečius pasveikino Lietuvos mokslų akademijos Elektronikos ir Skaitykite toliau...

 • Mokyklų vadovų kadencijos - panacėja nuo visų švietimo bėdų?

  Data: 2017-02-03

  Žinoma, būtų gerai ir paprasta, kad kadencijų ribojimas vienu mostu išspręstų visas su švietimu siejamas problemas: prastėjančią kokybę ir tarptautinių pasiekimų reikalus, įveiktų patyčias ir pakeistų emocinę aplinką, sustiprintų savivaldos galias ir veiklos skaidrumą. Deja, deja... Esame linkę suabsoliutinti detalių svarbą visumai ar ieškoti atpirkimo ožių, kad Skaitykite toliau...

 • Dievo vieta virtuvėje

  Data: 2017-02-03

  Aptariant krikščioniškosios demokratijos kaip politinės doktrinos dilemas, būtų klaida palikti nuošalėje tas dilemas, kurios kyla krikščionims kaip piliečiams, gyvenantiems demokratinėje santvarkoje. Tokių dilemų galima rasti ne vieną, tačiau aštriausia jų šiandien atrodo pasirinkimas tarp viešos ir privačios krikščionybės ar – tiksliau ir dažniausiai – katalikybės. Skaitykite toliau...