• Juozas Aleksa: Norilsko lageryje išgyvenau per stebuklą

  Data: 2019-04-29

  „Apžvalgos“ skaitytojus kviečiame pažinti dar vieną mūsų herojų, kurio istorija dar nebuvo spausdinta, o ir girdėta labai mažai kam. Pauliaus Saudargo ir Godos Karazijaitės knygoje „Gulago partizanai“ yra dvidešimt keturių sukilimų Gulago lageriuose dalyvių liudijimai, keletą jų galėjote rasti ir ankstesniuose „Apžvalgos“ numeriuose. O su dar viena širdin Skaitykite toliau...

 • 20 metų be tėvo

  Data: 2019-04-29

  Atrodo, kad gal jo niekada ir nebuvo. Jis kaip blanki, perregima praeities dvasia – kaip tikroviškas sapnas, kai atsibudęs kurį laiką dar nesupranti, kad visa tai vyko tik tavo galvoje. O visgi tėvą turėjau. Ir jis turėjo mane. Pamenu, kaip karštą dieną kaime jis pradėdavo vandens karą, kaip vesdavosi mane į parką prie namų parodyti netoliese tekančio upelio (ir su juo Skaitykite toliau...

 • Kazys Pakštas: lietuviškojo kolonializmo miražas geopolitinių naratyvų ribose

  Data: 2019-04-29

  Panoramiškai apžvelgiant Lietuvos istorijos ir teritorijos raidą, atkreiptinas dėmesys į nuolatinę valstybės plėtrą, kuri XV a. pasiekė kulminaciją, apimdama išties didelius šiuolaikinių Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ir Lenkijos teritorijų plotus. Nusidriekusi nuo Baltijos iki Juodosios jūros, Lietuva tapo išskirtine valstybe, kuriai (tiksliau, tuometinei Abiejų Tautų Skaitykite toliau...

 • Lietuvos himno istorija: dešimt Lietuvos meilės įsakymų

  Data: 2019-04-29

  Praėjusiais metais sukako 120 metų nuo dr. Vinco Kudirkos sukurtos „Tautiškos giesmės“ atspausdinimo „Varpo“ šeštame numeryje. Kukliai paminėjome ir mūsų himno autoriaus 160-ąsias gimimo metines. Šiais metais gal paminėsime garbingojo varpininko, savo kūrybiniu žodžiu bei veikla ryškiai prisidėjusio artinant mūsų valstybės atkūrimo rytmetį – V. Kudirkos mirties Skaitykite toliau...

 • Lietuva pralaimi Astravo AE „fronte“. Ką dar įmanoma padaryti?