Gyvybės apdovanojimai 2018 – pasišventusių žmonių šventė | Apžvalga

Įžvalgos

 • Gyvybės apdovanojimai 2018 – pasišventusių žmonių šventė

 • Data: 2018-05-07
  Autorius: Goda Karazijaitė

  Gyvybės apdovanojimai 2018 / K. D. Rimkevičiaus nuotrauka

  Gegužės 5 d. Vilniaus rotušėje įvyko „Gyvybės apdovanojimai“, skirti pagerbti labiausiai prie gyvybės kultūros puoselėjimo prisidėjusius žmones, iniciatyvas ir organizacijas. Apdovanojimai jau penktus metus iš eilės yra teikiami minint Pasaulinę gyvybės dieną, kuri Lietuvoje nuo 1998 m.  švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį.

  APDOVANOJIMAI GYVYBĖS KULTŪROS PUOSELĖTOJAMS

  „Gyvybės apdovanojimų“, kuriuos organizavo ateitininkijos žurnalas „Ateitis“, internetinis naujienų portalas „Bernardinai.lt“ ir žurnalas „Apžvalga“, tikslas – pastebėti gyvenimą ir viltį teikiančius žmones, papasakoti apie jų iniciatyvas, pasidalinti šviesiais, viltingais darbais su visuomene ir priminti, kad kiekvienas žmogus yra vertybė.

  „Tie, kurie už savo darbą kartais net neišgirsta „ačiū“, šių apdovanojimų dėka yra pastebimi, paskatinami tęsti savo didžius darbus ir tampa pavyzdžiu kitiems nelikti abejingiems. Kai matai, jog žmogus ar organizacija vadovaujasi tikraisiais žmogiškumo principais, gali įkvėpti kitus ir dirba dėl kitų, nekyla abejonių, kad jį reikia išryškinti, reikia apdovanoti, reikia juo pasidžiaugti garsiai. Tuomet ši sujaudinanti Gyvybės kultūros žinia sklinda ir toliau – Lietuvoje ir pasaulyje,” – teigia vienas iš „Gyvybės apdovanojimų“ iniciatorių Seimo narys Paulius Saudargas.

  Šių metų šventinio renginio metu buvo įteiktos „Gyvybės apdovanojimų“ statulėlės septyniose skirtingose nominacijose, kurių laimėtojus iš gausybės atsiųstų anketų, siūlančių apdovanoti besidarbuojančius gyvybės puoselėjimo srityje, buvo patikėta išrinkti autoritetingai, iš organizatorių, praėjusių metų laimėtojų ir mokslininkų sudarytai komisijai. Į ją šįmet buvo pakviesti: Nijolė Kukuraitienė, Sandra Meidutė-Abaravičienė, Reda Sopranaitė, Arvydas Šeškevičius, Vygantas Malinauskas, Evaldas Lasys ir Vytautas Raškauskas.

  NOMINACIJA „UŽ JAUNIMO UGDYMĄ ATSAKINGAM POŽIŪRIUI Į GYVYBĘ“

  Pirmasis šių metų „Gyvybės apdovanojimas“ skirtas organizacijai „Vaiko vartai į mokslą“. Tai kelių lietuvių moterų, gyvenančių Amerikoje, iniciatyva, skaičiuojanti du dešimtmečius savo veiklos metų, iš mažos grupės išaugusi į formalią labdaros organizaciją. Organizacija įvairiose Lietuvos vietose remia vienuolika dienos centrų ir globos namų (Vilniuje (2), Kaune, Marijampolėje, Kazlų Rūdoje, Šateikiuose, Rumbonyse, Užpaliuose, Žemaičių Kalvarijoje, Varėnoje ir Jonavoje), kuriuose po pamokų susirenka vaikai ir jaunuoliai iš rizikos šeimų. Čia jie žaidžia, ruošia pamokas, pavalgo, įgauna gyvenimiškų įgūdžių. Nuo 2000-ųjų lietuvių kilmės moksleiviai ir studentai iš JAV į Lietuvą keliauja savanoriauti į minėtus dienos centrus. Idėjos iniciatorės bei jų kolegės organizacijos valdyboje siunčia mokslo ir užimtumo priemones, rengia ugdymo programas, taip pat ieško paramos šiems dienos centrams: rengia „Derliaus pietus“, organizuoja kitas lėšų rinkimo akcijas, ieško rėmėjų. Daugiau informacijos apie organizaciją „Vaiko vartai į mokslą“ galima rasti www.childgate.org.

  „Gyvybės apdovanojimų“ įteikimo ceremonijos metu statulėlę iš renginio globėjo Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo rankų atsiimanti organizacijos „Vaiko vartai į mokslą“ atstovė, Tarybos narė Daina Čyvienė pabrėžė, jog bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Amerikos mums visiems yra itin svarbus ir gali pagelbėti toliau puoselėjant panašias iniciatyvas.

  NOMINACIJA „UŽ DVASINĘ IR FIZINĘ PAGALBĄ SILPNESNIAM“

  Gyvybės statulėlė „Už dvasinę ir fizinę pagalbą silpnesniam“ skirta Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovei Danai Migaliovai, trisdešimt savo gyvenimo metų besirūpinančiai raidos sutrikimų turinčių asmenų bei jų artimųjų gerove. Organizacija „Viltis“, kuriai 25 metus vadovauja Dana Migaliova, buvo įkurta 1989 metais, siekiant visuomenei parodyti, kaip gyvena sutrikusio intelekto asmenys, kas yra jų tėvai. Visų pirma, buvo siekiama neįgalų žmogų ištraukti iš visuomenės užribio, tiesti pagalbos ranką tėvams, kad nesigėdytų savo vaiko, nebijotų. Vėliau, perėmus užsienio patirtį ir įgavus žinių, veiklos krypčių daugėjo.

  Organizacijos tikslas – užtikrinti sutrikusio intelekto žmonių lygiateisį ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime, atstovauti šių žmonių ir jų šeimų interesus visuose lygmenyse bei ginti jų pilietines, socialines ir žmogaus teises. Yra steigiami dienos užimtumo centrai, šeimos paramos centrai, rengiami seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai specialistams ir savanoriams dirbantiems su sutrikusio intelekto žmonėmis, organizuojami mokymai tėvams, buriamos tėvų savitarpio pagalbos grupės ir t. t. Šiandien „Viltis“ vienija daugiau kaip 11 tūkstančių sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ar globėjų.

  NOMINACIJA „UŽ PROFESINĮ PASIRYŽIMĄ PUOSELĖTI GYVYBĖS KULTŪRĄ“

  Dar vienu „Gyvybės apdovanojimu“ šiais metais pagerbta VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ direktorė Regina Zabielienė. Nuo 2004 m. ji kryptingai dirba su valstybiniuose globos namuose augusiomis merginomis, kurios laukiasi kūdikių, padeda išsaugoti naują gyvybę ir rūpinasi, kad vaikai augtų kartu su savo motinomis. Nuo 2004 metų Regina savanoriavo labdaros ir paramos fonde „Vilties kalnas“, teikdama paslaugas jaunoms našlaitėms mamoms. „Motinos Teresės šeimų namai“, kurių direktore tapo Regina, buvo įkurti 2012 metais. Jos rūpesčiu buvo suremontuotas 1000 kv. m. pastatas, pritaikytas globojamų šeimų poreikiams. Pirmame pastato aukšte veikia šeimų, neįgaliųjų ir vaikų dienos centrai. Antrasis pastato aukštas yra pritaikytas krizinę motinystę išgyvenančioms mamoms su kūdikiais ir besilaukiančioms mamoms, kurios neturi pastovios gyvenamosios vietos. Čia moterims suteikiamos orios gyvenimo sąlygos, jos yra mokomos buities įgūdžių, rūpinimosi savo vaiku ir gauna teisines bei psichologines konsultacijas. Pasak R. Zabielienę nominavusių žmonių, „Regina yra šių namų siela ir Mama iš didžiosios raidės. Viską daro iš didelio rūpesčio ir milžiniškos atsakomybės. Gyvybės išsaugojimas ir puoselėjimas Reginai ne tik darbas, tai labiau gyvenimo misija ir atsakomybė prieš Kūrėją. Regina yra verta Gyvybės puoselėtojos titulo, nes jos meilė artimui ir gyvybės kultūros puoselėjimas – jos gyvenimo tikslas“.

  NOMINACIJA „UŽ ŠEIMOS STIPRINIMĄ“

  „Gyvybės apdovanojimų“ statulėle nominacijoje „Už šeimos stiprinimą“ buvo apdovanoti Vilma ir Deividas Judeniai – šeima, visų pirma, gyvenanti ne dėl savęs, bet dėl kitų. 2009 m. savo namuose Judeniai įkūrė vaikų dienos centrą „Tavo svajonė“, kuriame kasdien lankosi vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų. Jų pačių bei įkurto labdaros ir paramos fondo „Tavo svajonė“ lėšomis yra rengiami ir įgyvendinami įvairūs projektai, kad centrą lankantiems vaikams būtų teikiamos kuo įvairiapusiškesnės ugdymo(si) paslaugos. Čia ugdomi vaikų socialiniai, bendravimo, asmens higienos įgūdžiai, vaikai supažindinami su bendražmogiškomis, krikščioniškomis vertybėmis, skatinami jų meniniai gebėjimai ir saviraiška. Vaikų vasaros atostogų metu yra organizuojamos dieninės stovyklos.

  Nors Vilmos ir Deivido pasirinktos specialybės nebuvo susijusios su vaikais ar jaunimu, šeimos noras padėti sunkumus patiriančių šeimų vaikams bei jų artimiesiems buvo toks didelis, jog jie ėmė mokytis naujų dalykų – kėlė kompetencijas įvairiuose kursuose: išklausė pedagoginių-psichologinių žinių, reikalingų darbui su vaikais ir jaunimu, kursą, baigė tarptautinius stovyklų instruktorių kursus, Vilma baigė psichologijos magistro studijas. Šiuo metu psichologė konsultuoja šeimas, padeda spręsti šeimoje kylančias problemas, neseniai pradėjo organizuoti ir savipagalbos grupes jaunuoliams, kurie patiria sunkumų, depresiją, neviltį, priklausomybę, nenorą gyventi. Vilma ir Deividas Judeniai – tai šeima, kuri niekada nekelia asmeninės naudos klausimo, o visada tik nerimauja ir rūpinasi, kad tik gebėtų padėti kiekvienam, kuriam reikalinga pagalba.

  NOMINACIJA „UŽ PAGALBĄ SUABEJOJUSIEMS GYVENIMO PRASMINGUMU IR UŽ VILTIES SKLEIDIMĄ“

  Komisija šiais metais verčiausiu apdovanojimo nominacijoje „Už pagalbą suabejojusiems gyvenimo prasmingumu ir už vilties skleidimą“ išrinko brolį Vincentą OFMCap – Gintarą Tamošauską. Jis daugiau kaip du dešimtmečius steigia ir išlaiko reabilitacijos centrus priklausomiems nuo alkoholio ir narkotikų asmenims. Jam padedant, šimtai netekusiųjų tikėjimo gyvenimo ir gyvybės prasme atsitiesė. Sėkmingai veikia vienuolių kapucinų globojami reabilitacijos centrai Petrašiūnuose (Kaune) ir Pauliuose (Jurbarko rajone). Čia reabilitantai tampa evangelizuotojais-misionieriais ir patys vadovauja likimo draugams, skleisdami viltį. Taip pat brolio Vincento iniciatyva veikė moterų krizių centras, valgykla ir drabužių dalijimo punktas varguoliams, buvo priglaudžiami ir keliami gyvenimui benamiai.

  Pats brolis Vincentas žinią apie šį apdovanojimą priėmė kukliai, neįžvelgdamas savo kasdienėje veikloje kažko, kas būtų verta mūsų visų dėmesio ar apdovanojimų. Tačiau tai tik įrodo, kad šis žmogus yra nuoširdžiai atsidavęs savo veiklai, nė kiek nemąstydamas apie kokią nors galimą naudą darbuojasi gyvybės ir gyvenimo puoselėjimo labui, skleisdamas aplinkiniams viltį ir tikėjimą gyvenimo prasmingumu.

  NOMINACIJA „UŽ PALANKIOS APLINKOS GIMDYVEI IR VAIKUI KŪRIMĄ“

  „Gyvybės apdovanojimas“ nominacijoje „Už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą“ skirtas Kazimierui Vitkauskui. Tai žmogus, visą savo gyvenimą pašventęs žindymo kultūros puoselėjimui Lietuvoje, vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjęs kalbėti apie žindymo svarbą ir nuolatos šviečiantis bei konsultuojantis motinas žindymo klausimais.

  Kazimieras Vitkauskas buvo vienas iš pirmųjų, ėmusių kalbėti apie žindymą prieš daugiau nei 30 metų. Savo paties iniciatyva jis pradėjo važinėti po užsienio šalis, kur sėmėsi naujausių žinių apie žindymą, jas sistemingai kaupė ir parašė pirmąją knygą apie žindymą lietuvių kalba. Vėliau lankė įvairias Lietuvos vietas – miestus ir miestelius, kur švietė moteris žindymo klausimais. Ir dabar kasdien, dažnai ir naktimis, K. Vitkauskas konsultuoja moteris, atsakinėja į jų klausimus, kai susiduriama su įvairiomis bėdomis žindant kūdikius. Šis gydytojo darbas nėra apmokamas, tai jo atsidavimo žindymo kultūros puoselėjimui dalis. Kaip įvardijo jį nominacijai pasiūliusieji asmenys: „Jis yra Gydytojų Gydytojas.“

  NOMINACIJA „UŽ ILGAMETĮ INDĖLĮ GYVYBĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMUI“

  Dar vienu apdovanojimu iškilmingos ceremonijos metu buvo pagerbtas kunigas Kęstutis Žemaitis. Šiemet devyniasdešimties metų sulaukęs, Klivlende gyvenantis kunigas Kęstutis Žemaitis daugybę metų domisi gimties kultūra, prenataline ir perinataline psichologija, moksliniais tyrimais ir gyvybės orumo apsauga. Kunigo dėka įvairias Lietuvos bibliotekas pasiekė šimtai įvairių knygų, kompaktinių plokštelių, filmų, žurnalų apie gyvybės pradėjimą, laukimą, pasitikimą bei deramą jos vertinimą. Iki šiol jo rūpesčiu Lietuvai prenumeruojami iškiliausi pasaulio moksliniai žurnalai ir duomenų bazės minėta tema, pasitarnaujantys medikų, psichologų ir kitų specialistų bei šeimų švietimui. Kunigui rūpi jaunimo rengimas šeimai, švietimas gyvybės ir lytiškumo temomis, pagarbus ir tinkamas pasirengimas nėštumui, laukimas ir naujagimio pasitikimas. Kunigo K. Žemaičio dėka 2013 m. Lietuvoje galėjo startuoti pirmieji gimdyvių padėjėjų mokymo kursai, užtikrinę Lietuvos šeimoms galimybę sulaukti jautraus, kvalifikuoto ir dvasingo palydėjimo per visą nėštumą, gimdymą bei pogimdyminį laikotarpį, ko negali pilnai garantuoti darbu apkrautas medicinos personalas. Nepaisant svarbių nuopelnų Lietuvos gimties kultūrai, kunigas lieka kuklus ir daugelį savo darbų atlieka anonimiškai, siekdamas išvengti viešo pagerbimo ir padėkos. Kunigas Kęstutis Žemaitis, nepaisant vis silpnesnės sveikatos, yra nuolatinis ragintojas šviestis ir šviesti, skleisti pagarbos gyvybei ir šeimai idėjas.

  PASIŠVENTUSIŲ ŽMONIŲ ŠVENTĖ

  Prieš įteikdamas „Gyvybės apdovanojimų“ statulėlę, renginio mecenatas Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas su susirinkusiaisiais pasidalino mintimis apie renginį ir čia pagerbiamus asmenis: „Kompetentinga komisija pastebi, suranda tuos žmones, kurie švenčia gyvybę kasdien. Todėl jie ir yra vadinami pasišventusiais žmonėmis. Šiandien gyvybei pasišventusių žmonių šventė. Žodis „šventas“ – neatsitiktinis, nes dvasia yra gyva ir gyvybė yra iš dvasios. Žmogus šioje žemėje nuo taip pat gyvą kūną turinčių kitų rūšių gyvūnų tuo ir skiriasi, kad jis kuria, kuria iš dvasios, ir tuos kūrinius mes vadiname kultūra. Ypatingai svarbu yra pastebėti žmones, kurie visą savo gyvenimą ėjo gyvybės, kultūros, kūrybos keliu, kurie visą savo gyvenimą kasdien šventė gyvybę.“

  „Gyvybės apdovanojimai“ rengiami kasmet, siekiant pastebėti, pagerbti ir atkreipti visuomenės dėmesį į įkvepiančius pavyzdžius, raginančius vertinti gyvenimą bei puoselėti gyvybės kultūrą kasdien.

  Norėdami pasiūlyti gyvybės kultūros puoselėtojus kitų metų apdovanojimams, kreipkitės el. paštu gyvybeskultura@gmail.com.

 • ATGAL
  Turėsime pasirinkti tarp mokslo ir Stambulo konvencijos
  PIRMYN
  Mūsų iškovota Lietuva
 • Mūsų draugai:
 • ELP grupė
 • Bernardinai.lt
 • Europarlamentaras Algirdas Saudargas

Copyright © 2011 apzvalga.eu. Visos teisės saugomos.

Draudžiama tinklapyje „Apžvalga“ paskelbtą tekstinę ir vaizdinę medžiagą panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse arba platinti šio tinklapio medžiagą kuriuo nors pavidalu be „Apžvalgos“ leidėjų sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Apžvalgą“ kaip šaltinį.