Šventojo Pranciškaus pavyzdžio įkvėpti | Apžvalga

Įžvalgos

 • Šventojo Pranciškaus pavyzdžio įkvėpti

 • Temos: Religija
  Data: 2013-02-26
  Autorius: Kalbino Dovilė Radžiūtė

  Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas 2012 m. Lizje, Prancūzijoje vykusiame pirmajame pasauliečių pranciškonų ir Pranciškoniškojo jaunimo kongrese Kongreso organizatorių nuotrauka

  Turbūt daugeliui yra tekę girdėti apie šventąjį Pranciškų Asyžietį, XII amžiuje gyvenusį Italijoje. Šio šventojo gyvenimas ir pavyzdys įkvėpė labai daug žmonių sekti Kristumi, atsisakyti turtingo, patogaus gyvenimo ir atsigręžti į vargstančius, nuskriaustuosius. Šv. Pranciškus daug laiko praleido vienumoje, melsdamasis ir Šv. Damijano bažnytėlėje išgirdo Nukryžiuotojo kvietimą eiti atstatyti griūvančią Bažnyčią. Supratęs šį Dievo kvietimą pažodžiui, šv. Pranciškus pradėjo restauruoti apleistas bažnyčias Asyžiuje. Vėliau jis skelbė Dievo Žodį, ragino žmones priimti Dievo meilę, pamilti artimą, atgailauti ir taip atkurti gyvąją Bažnyčią. Šv. Pranciškaus gyvenimo pavyzdžiu įsikūrė broliai vienuoliai pranciškonai, vėliau – ir pasauliečiai pranciškonai.

  Po šio šventojo gimimo praėjus jau daugiau nei 800 metų, Pranciškaus tikėjimo ir sekimo Kristumi kelias yra aktualus ir šiandien, jis įkvepia pranciškoniškąjį jaunimą būti aktyviais, neabejingais krikščionimis, – sako Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo prezidentė Monika Midverytė OFS, sutikusi „Apžvalgai“ papasakoti apie šią organizaciją, jos tikslus ir veiklą.

  Kuo tau, Monika, svarbus pranciškoniškasis jaunimas ir priklausymas šiai brolijai?

  Kaip mėgstu sakyti, Pranciškoniškojo jaunimo brolija ir Pranciškoniškoji šeima yra mano pirmoji ir didžioji meilė. Būtent per pranciškoniškąjį jaunimą sutikau gyvąjį Jėzų ir galėjau stiprinti savo tikėjimą. Nors augau krikščioniškoje šeimoje, gyvo santykio su Dievu neturėjau. Tai buvo tradicinis tikėjimas, kuris nedomino, netraukė. Dabar aš suprantu, kad tik per Šventosios Dvasios vedimą aš atėjau į šią bendruomenę. Man reikėjo vertybių, dorybių, kuriomis troško gyventi šv. Pranciškus. Reikėjo paprastumo ir neturto, nuolankumo ir brolystės. Paauglystėje mano gyvenime buvo daug materializmo, daug reikalavimų, pykčio ant tėvų, kad jie negali man nupirkti to, ko aš norėjau.

  Nenuostabu, kad yra labai sunku išlaikyti tikėjimą būnant vienam. Bendruomenė padeda, sustiprina. Tai lyg bendražygiai, su kuriais galima eiti tikėjimo keliu. Būnant sekuliarioje aplinkoje žinojimas, kad turiu tikinčių brolių ir sesių, mane drąsina, stiprina.

  Koks aprašytas šv. Pranciškaus poelgis ar išsakyta mintis tave labiausiai įkvepia?

  Mane labai žavi Pranciškaus radikalumas. Šiuo metu, kai visuomenėje neigiama tikroji tiesa, kai sakoma, jog yra daug tiesų, ypač reikia radikalumo, padedančio apsispręsti už tikėjimą, už krikščioniškąsias vertybes.

  Būdamas jaunas šv. Pranciškus turėjo labai daug troškimų. Jis norėjo visas atsiduoti riterystei, kovai už šalį, už žmones, už vargšus. Ir, kai jį pakvietė Dievas, jis visu savo gyvenimu, be jokių pasilaikymų sau, be jokių kompromisų tapo, kaip pats sakė, Didžiojo Karaliaus šaukliu ir tarnavo Viešpačiui. Jis visa širdimi gyveno Evangelija. Šventojo Pranciškaus radikalumas reikalingas mums ir jis mane žavi. Manau, kad mes galime kažką nuveikti tik tada, kai visa širdimi, visu šimtu procentų atsiduodame Dievui.

  Pranciškoniškasis jaunimas – tai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje veikianti jaunimo organizacija. Ar turite galimybių bendrauti su jaunimu iš kitų šalių?

  Kiekvienais metais vasario mėnesį mes rengiame Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą. Į šį susitikimą susirenka ne tik jaunimas iš visų 7 Lietuvos miestų, kuriuose įsikūrusios Pranciškoniškojo jaunimo bendruomenės, bet taip pat mes visada kviečiame pranciškoniškąjį jaunimą iš Baltarusijos ir kaimyninės Lenkijos. Iš šių šalių atvyksta delegatai ir visą savaitgalį mes praleidžiame kartu. Taip pat ir mes ne kartą važiavome į Baltarusiją susitikti su jaunimu. Lenkijos jaunimo atstovai yra dalyvavę mūsų tradiciniame vasarą vykstančiame atgailos žygyje.

  Kas keleri metai taip pat vyksta Europos ir Pasaulio pranciškoniškojo jaunimo susitikimai. Šią vasarą vyko pirmasis pasauliečių pranciškonų ir Pranciškoniškojo jaunimo kongresas Prancūzijoje, Lizje (anksčiau vykę 5 Kongresai buvo skirti tik pranciškoniškajam jaunimui). Pasauliečiai pranciškonai atvyko iš 25 šalių, o jaunimas iš 9, iš viso apie 150 dalyvių. Programa buvo intensyvi: konferencijos, diskusijos, rekreacija, piligrimystė į šv. Mykolo kalną. Turėjome progą susipažinti su skirtingų šalių brolijomis, sužinoti, kaip gyvena kiti, pasidalyti patirtimi, ieškojome, kaip galima tarnauti Europai, liudyti tikėjimą.

  Pranciškoniškasis jaunimas iš viso pasaulio susitinka ir Pasaulio jaunimo dienų, kurias kas keleri metai rengia Popiežius, metu. Kai Pasaulinės jaunimo dienos vyko Madride, pranciškoniškojo jaunimo susirinko iš 40 pasaulio šalių, apie 400 atstovų. Taip pat ir artėjančią vasarą, prieš pagrindines Pasaulines jaunimo dienas Rio de Žaneire (Brazilijoje), vyks Pranciškoniškojo jaunimo susitikimas, kuriame planuojame dalyvauti.

  Galbūt turite apibrėžtus Pranciškonišojo jaunimo bendrus pasaulinius ar europinius planus, tikslus?

  Kai bendraujame pasaulinių ir europinių susitikimų metu, pamatome, kad kiekviena tauta turi skirtingą socialinį, kultūrinį kontekstą, skirtingą istorinę patirtį ir vietinės Bažnyčios tradicijas, skirtingus visuomenės poreikius. Kadangi Pranciškoniškojo jaunimo, kaip ir šventojo Pranciškaus, misija yra atkurti griūvančią Bažnyčią, turime atsiliepti į vietinės ir visuotinės Bažnyčios poreikius, kurie tuo metu, tą akimirką yra svarbūs. Mes neturime bendrų konkrečių uždavinių, tačiau viso pasaulio pranciškoniškajam jaunimui svarbi yra evangelizacija, Dievo žodžio skelbimas savo aplinkoje, tikėjimo liudijimas įvairiomis iniciatyvomis, taip pat socialinė tarnystė, darbas su vaikais iš vaikų namų ar su neįgaliaisiais, ar seneliais, ar žmonėmis, kurie kenčia nuo priklausomybių. Visas šias tarnystes lemia ta aplinka, kurioje mes gyvename. Žinau, kad Kroatijos jaunimas rengia įvairias iniciatyvas aplinkos užterštumui jų šalyje mažinti. Kiekviena šalis turi savo žaizdas, kurias gydant, jaunimas gali pasitarnauti. Žinoma, turime bendrą charizmą – daryti viską, ko prašys ganytojai, skelbti tikėjimą ir tarnauti socialinėje srityje.

  Vasario 8–10 dienomis vyks Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas Telšiuose. Papasakok plačiau apie ši renginį.

  Labai džiaugiuosi, nes šie metai yra tikrai ypatingi! Popiežius šiuos metus paskelbė Tikėjimo metais, taip pat yra švenčiamas 600 metų Žemaitijos krikšto jubiliejus. Todėl, mąstydami apie vietą, kur šiemet galėtų vykti Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas – kasmet susitikimas vyksta vis kitame mieste – organizuoti šį susitikimą pasiūlėme Telšių pranciškoniškojo jaunimo brolijai. Praeitų metų pavasarį naujuoju Telšių vyskupijos vyskupu augziliaru buvo paskirtas brolis pranciškonas Linas Vodopjanovas OFM. Labai džiaugiuosi, kad Vyskupas taip pat palaimino mūsų troškimą susitikti Telšiuose.

  Vienas iš pagrindinių susitikimo tikslų yra jaunimo ugdymas. Todėl pirmąją susitikimo dieną jaunimas klausysis konferencijų Tikėjimo metų tema: ,,Leisk man nešti tikėjimą, kur kankina abejonės“ (eilutė iš šv. Pranciškaus taikos maldos), ir apie Krikšto sakramentą. Šeštadienio vakaras turėtų būti labai gražus ir įsimintinas – Telšių mieste rengsime evangelizaciją ,,Šviesa naktyje“. Šis Evangelijos skleidimo būdas yra paremtas patirtimi iš Maltos ir skirtas evangelizuoti žmones gatvėse. Jaunimas išeis į Telšių gatves, kvies žmones ateiti į Telšių katedrą susitikti su Viešpačiu Švč. Sakramente. Katedroje vyks jaunimo giesmių vakaras, šlovinimas, bus galimybė atlikti išpažintį. Šeštadienio vakaro svarbiausias įvykis bus Krikšto pažadų atnaujinimas, santykio su Dievu atnaujinimas. Sekmadienį susitikimą baigs Šv. Mišios, kurias aukos vyskupai. Savo palaiminimu jie išsiųs jaunimą į misijas savo miestuose.

  Kokie dar renginiai suburia visą Lietuvos pranciškoniškąjį jaunimą?

  Pranciškoniškasis jaunimas dalyvauja Lietuvos jaunimo dienose ir Pasaulio jaunimo dienose. Taip pat daug pranciškoniškojo jaunimo susirenka į mūsų mažųjų broliukų ir sesučių, pranciškučių, metinį susitikimą, kurį ir organizuoja mūsų jaunimas. Į susitikimus susirenka net iki 100 vaikų, ugdomų pagal pranciškonišką dvasingumą. Taip pat kiekvieną vasarą pranciškoniškasis jaunimas rengia žygius į Porciunkulės atlaidus. Šio žygio metu didelis būrys jaunimo, neimdami nei pinigų, nei maisto, keliauja pėsčiomis per Lietuvos miestelius ir kaimus, pasitikėdami Dievo malone. Vakarais miesteliuose rengiame evangelizacijas, bendraujame su vietiniais žmonėmis.

  Išduok paslaptį, ką reiškia toks trys raidės ,,OFS” prie tavo pavardės?

  Tai reiškia, kad esu davusi amžinuosius įžadus ir priklausau Pasauliečių pranciškonų ordinui. Tai Trečiasis šv. Pranciškaus įkurtas ordinas, kurio nariai pasiryžta gyventi atgailos gyvenimą būdami pasauliečiai. Jie gali kurti šeimas, dirba įprastus darbus ir savo gyvenimu stengiasi „pasūdyti“ pasaulį iš vidaus. Trečiojo ordino nariai gyvena vadovaudamiesi Popiežiaus patvirtinta Regula ir Konstitucijomis.

  Dėkoju, Monika, už pokalbį!

  ● Pirmosios Pranciškoniškojo jaunimo brolijos užuomazgos siekia 1948 metus, kai Italijoje brolių pranciškonų iniciatyva buvo įkurtas Pranciškoniškojo jaunimo judėjimas.

  ● Šiandien Pranciškoniškasis jaunimas vienija apie 50 000 narių 49 pasaulio šalyse.

  ● Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo pradžia  laikomas jaunuolių susibūrimas prie brolių pranciškonų, kurie 1989 m. sugrįžo į atkurtą Kretingos vienuolyną.

  ● 1995 m. buvo įkurta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

  ● 2006 m. liepos 8 d. Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas patvirtino savo Statutą ir išsirinko Nacionalinę tarybą.

  ● 2007 m. lapkričio 13 d. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija buvo įregistruota kaip tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija.

  ● Lietuvoje veikia 7 Pranciškoniškojo jaunimo bendruomenės, vienijančios per 150 narių – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Jonavoje, Telšiuose ir Šiauliuose (Kryžių kalne)

  Pranciškoniškojo jaunimo puslapis: www.jaupra.lt

 • ATGAL
  Serganti Venesuela nesulaukia atomazgos
  PIRMYN
  Išmokime girdėti jaunų žmonių svajones
 • Mūsų draugai:
 • ELP grupė
 • Bernardinai.lt
 • Europarlamentaras Algirdas Saudargas

Copyright © 2011 apzvalga.eu. Visos teisės saugomos.

Draudžiama tinklapyje „Apžvalga“ paskelbtą tekstinę ir vaizdinę medžiagą panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse arba platinti šio tinklapio medžiagą kuriuo nors pavidalu be „Apžvalgos“ leidėjų sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Apžvalgą“ kaip šaltinį.