Asmenraštis apie karalius, nebijančius nieko, išskyrus juokdarius! | Apžvalga

Asmenraščiai

 • Asmenraštis apie karalius, nebijančius nieko, išskyrus juokdarius!

 • Data: 2015-01-21
  Autorius:

  Tebūnie tai  netradicinis 1976 metų Vilniaus universiteto (kurso kuratorius tremtinys ir politinis kalinys, tautinės foto teoretikas ir praktikas, decentas Virgilijus Juodakis, o lietuvių kalbos stilistikos tėvas, profesorius Juozas Pikčilingis) žurnalistikos katedros laidos auklėtinio įvadas į išpažintį tai nacionaliai bendruomenei, kuriai anasai priklauso. Ir likęs ištikimas.

  Jo labai kaprizinga madona-fortūna  čia leido  pokario kartos, kuri gerokai panuodyta bolševizmo, o ir Jaunosios Lietuvos, gimusios  po Baltijos kelio stebuklo, kuri sėkmingai linksta link europietiškų-Jėzaus Kristaus mokslo vertybių-jau seneliu-paklausti, ar drąsa ir tiesa esmi visada dvynės? Ir kas jas sutveria, o  ir kas gimsta pirma? Ir kiek tas kaštuoja  Respublikos raidės gyvenimu?

  1991 metai. Kovo pabaiga. Mažulė mūsų Respublika gydė Sausio tryliktosios žaizdas. Kremliuje, laikinai metęs „skystą kipšiuką,“ su buko socializmo drakonu narsiai  kovėsi komunistas ir keistas rusas  Borisas Jelcinas. Lietuvoje braškėjo trapi laisvė. O aš tąsyk bėgiojau  fiziniame  pogrindyje- Rūdininkų alaus restorano administratoriumi. Nes  „Valstiečių laikraštis“, LKP CK organas, 1983 metais pripažino, jog tremtinys negali čia reikštis, nes jo vieši rašteliai vistik kvėpinėja nacionalumu, todėl  jį  iš ten išgrūdus, buvo išstatytas nedarbio blokas. Reikėjo išgyventi. Ir laukti  Lietuvos.

  O mano restorano sveteliai lietuviukai, padarę solidų gramą, leisdavosi į politinę drąsą ir išdėdavo slapčiausias žineles, o-žinote-atskiroje banketų salėje-atskiru įėjimu ir išėjimu- iki 1990 metų stebėjau įgėrusius Lubiankos čekistus-pulkininkus ir net generolus.Vienas jų tadop, 1987 02 16, sakė: „Jūs, lietuviai, būsite laisvi, nes to pavargusi „maja Rasija chočet.“ „Kodėl pavargusi?“- mandagiai paklausiau, laikydamas rankoje naują vodkos butelį. „Mes, rusai, esame nematerialūs, „ibo“ politinės ekonomijos dėsnis,“  – suvirpėjo ašarotas grynakraujis, – „daiktas-prekė-daiktas“- sužlugdytas ne mūsų, bet nesakysiu tos tautybės… Jonas, galima su tavimi „vrezat  100 gram… neboisia nikto tebe netronit.“ Perdavęs restorano pamainos valdymą patyrusiam padavėjui, vilkui, Šarūnui, pasilikdavau Lubiankos pagėrusiuoje mini akademijoje, lietuviškai įsijungęs akis ir ausis. Ten, pogrindyje, turėdamas įvairiopą informaciją, drąsiai, lygtos pagautas Čiurlionio avangardizmo, nutapiau nelaimingos  rusų tautos portretą: „O vargšė rusų tauta/Istorinio niekšo rolės/Ar tavo širdis kalta/Jog protas mongolo šuolis/Pati neprivalgius-basa/Nei kvapo ir aromatų/Europoj taškai narsa/Kalašnikovo automatą/Susimąstyk,tauta,prievartos,kulkos ir virvės/Ar Tavo užgyjo žaizda/Josifo Stalino kirvio?“ Ir t.t… 12 stulpelių tiek, kiek Jėzus Kristus turėjo apaštalų. Tai pastebėjo žymus teatralas Juozas Pocius. 1991 03 25 Juozas  literatūros chuliganą nuvedė   į Sporto rūmų palėpėje veikiantį  „Radio centrą.“ 18 valandų 34 minutės. Visiškai  liuosas mikrofonas. Atakon, Jonai, vardan ivanų, janių ir džonų!  1995 01 17 tai pakartojau „Vakarinių naujienų“ autoriniame puslapyje, o  ir tų  pačių  metų vasario mitinge, kurį organizavo Pečeliūnų Demokratijos partija, kad „palaikytų  kovojančią čečėnų tautą“, kur buvau asmeniškai pakviestas, bet vėliau išsižadėtas, jogei  ten buvau ir deklamavau čia paminėtą žaibą. Labai įskaudintas čečėnų tautos spekuliacija, 2002 04 29 opusą, kirčiuotą Trakų muziejaus kalaviju, pakartojau savo neapdrausų eilų romane-„Sukilimas.“ Šiandien, sekant Ukrainos įvykius, mano pagyvenusį nervą vėl pakuteno publicisto aistra,kuri čia,juokdario, bus gal  ir karalių pastebėta.

  Paklausyk, Rytų Europos Žmogau, žilos pamokėlės, tiesiogiai nukreiptos prieš  įžūlų informacinį karą, o ir okupantų  ginklą Rytų Ukrainoje!

  Evoliucijos  katile virė daug tautų.Daugelis jų-daiktinio šėtono sugundyti- iššoko žali iš katilo ir nubėgo „ne v tu step.“ Ten būta ir slavų. Ir baltų. Geriausiai išvyrė čekai, bet ,pasirodė, nelabai. Blogiau-lenkai. Dar blogiau serbai, bulgarai,o chovatai su savo lotyniška abc užsibuvo katile, o ukrainiečiai tik dabar pajuto, jogei esmi-nacionalinis produktas. O rusai-visiškai žali? Kas juos išmetė iš kokybės viralo? Kodėl jie šiandien skerdžia suverenią Ukrainą, aneksavo jos dalelę-Krymą- panmongolišku metodu, pagiringi, nukovė civilį lėktuvą, anomališkai blefuoja ir visą okupuotų deformuotų kitataučių gigantišką, praktiškai nevaldomą šalį, paskandino putiniškoje isterijoje, labai  nenaudingoje Europai, todėl  RF ir pasirodė  merdinčio rublio  dividendai? Tuo tarpu talentingos vokiečių tautos vadovė Merkel vieną sykį  ukrainiečiams ir rusams prašė  viską „spręsti diplomatinėmis priemonėmis,“o ginklų duosianti arabams. Mieguistas atomas apsivertė ant kito šono, o jį vartalioja-ne-visai-rusai, tai  gerbiama Merkel  jau kitaip mislyja,o prancūzai nebenori parduoti  karo laivų Rusijai. Negailailestingas-amoralus-biznis-dėkavokime Dievui-įgauna šiokį tokį nacionalinį atspalvį.

  Dėl viso pikto tąja sukilties progele tarkime  Čingischano įsakymą Nr.1 savo viesulo raiteliams (ir taip 300 metų!): užgrobę rusų miestą ar kaimą,tuojau pat eikite miegoti su rusų bobomis. Berods 1903 metais mišrūno Vladimiro Lenino (be „R“ raidelės!) socialdemokratų partiją (darbininkų) skilo į bolševikus ir menševikus. Pirmos dalies CK-tiktos 2 rusai, antros-nė vieno. Toliau rusų tautos likvidacija tęsiama jau nuo 1917 metų.Pilietinis karas, kuri gėdingai pralaimėjo „baltasis jūdėjimas,“ nors ir buvęs kadrinis. Kodėl? Ogi todėl,kad užguitiems ir neblaiviems proletarams buvo įduotas beribis naganas ir mauzeris-„grab nagrablenoje“ „bei“ panaudoti profesionalūs banditai. „Miška Japončik“  ir t.t. Nuo 1924 metų, nunuodijęs  Leniną, skitų  geno likutėlį  masiškai pradeda žudyti  Stalinas, caro laikais bankų plėšikas „dlia partiji,“o  ir „ochrankos“ stukas-“koba“-kas  gruziniškai reiškia vėlgi banditas. Ne rusas. Vėliau-gudrus šposininkas Nikita.Kruvelė nevispročių-pensininkų-tiktop grabų nusipelnę. Vodkininkas Brežnevas. Ir staiga sibirietis-slavas-M. Gorbačiovas. Bet jau vėlu. Blogio imperija žlunga,nespėjusi sutverti rusiškai  kalbančio bio-roboto-Homo sovietikus.O rusai vis nesupranta, kad tai ir jų tragedija. Pučas! Čia 2 pilietiniam karui pasipriešina  Jelcinas. Laimi,bet vėliau jam pamaišo vodka,ir jis girtas atsigręžia į čekistą ,kursai toliau kenkia rusų europinei dialektikai ir galop tankais užpuola  ukrainiečius,praktiškai savo gentainius.  Klausimas totalinis: ar gali taip elgtis gryni  rusai?

  „Vaizdelis nekoks,“-pasakytų Viktoras Uspaskich, nežina su kuo susidėjęs, teistas, bet yra EP narys. Panašiai kaip ir Rolandas Paksas prezidentu sulaužęs į gabalus priesaiką, bet esąs tuo pačiu, kursai  rodė Lietuvai špygą, o Seime  „liepė čiulpti.“

  Tai-vėl-kodėl-rusų arbop ne  rusų turčiai,apiplėšę savo liaudį, kapitalą laiko užsienio bankuose?Jų vaikeliai studijuoja užsienyje,o patys cariukai važinėja „inomarkėmis?“ Rusai,turintys plieno kaip lietuvis šieno,nesugeba sukurti nacionalinio lengvo automobilio,konkuruojančio su „zapadu?“Vadinasi, nėra motinos-Rusios,ką!? Bet-ne-Rusijoje bunda Sibiro ir Piterio jaunysta. Čia  Lentvario juokdario narsa stabteli.  Žodis NATO! Ir labai JAV! Ir ES. Tai priemonės tam gyvybės šūkiui-sveika 4 punktų rusų nacija-gimta-nuosava-teritorija,graži Puškino ir Nekrasovo kalba-be!-be!-be!-„na-mat ir ble!,“ papročiai ir tradicijos,iš kurio išbraukime mongolų brūdą -„po koniam“-šiandien-„po tankam.!“Tai įvyks! Arba ir blogis,ir gėris,ir grožis-ypač moters-tobulos gamtos kopijos-pavirs į dulkes,kurių nemylės net radiacinis vėjas!

  Vėl! menu rusų generolą,bent jau prie čerkos 1987 metais įrodžiusį,kad net ir  kruvina organizacija,kurios vadu ilgą laiką buvęs apsoliut!-ne!-rus!-Andropov (nušautas rusų  moters),negalės sustabdyti TSRS žlugimo. O dabar skausmingai regiu ir organiškai žinau informacinio-imperinio-karo pabaisą,kurią šeria kai kurie vietiniai žurnalistai „bei“ politikai. Bet tai jau  giesmė  apie Tėvynės  išdavystę,kuri-beveik  vienu metu-puola sąmoningai ir viešai lietuvių tautos primus-Dalią Grybauskaitę,Vytautą Landsbergį ir Algirdą Butkevičių,todėl tam atkirtį atsakantį  sakys tas pats Lentvario juokdarys.

  Pagarbiai-be-mažiausio nacionalizmo!

  Jonas POČEPAVIČIUS

  Autorius yra Lentvario tremtinių bendruomenės vadas

 • ATGAL
  Latvijos dieną
  PIRMYN
  Trakų pilies laiškas Lentvario tremtiniams
 • Mūsų draugai:
 • ELP grupė
 • Bernardinai.lt
 • Europarlamentaras Algirdas Saudargas

Copyright © 2011 apzvalga.eu. Visos teisės saugomos.

Draudžiama tinklapyje „Apžvalga“ paskelbtą tekstinę ir vaizdinę medžiagą panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse arba platinti šio tinklapio medžiagą kuriuo nors pavidalu be „Apžvalgos“ leidėjų sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Apžvalgą“ kaip šaltinį.