DARNIOS VISUOMENĖS LINK | Apžvalga

Įžvalgos

 • DARNIOS VISUOMENĖS LINK

 • Data: 2011-12-30
  Autorius: Jolanta ŽAKEVIČIENĖ

  Jolanta Žakevičienė. (Nuotrauka iš J. Žakevičienės asmeninio archyvo)

  Ar kada susimąstėte, kas yra stipri ir darni valstybė? Kas yra tas pamatas, ant kurio stovi visa šalies gerovė? Stipri valstybė – tai stipri šeima. Dar tarpukariu susikūrusi Lietuvos moterų katalikių sąjunga stipriai prisidėjo prie katalikiškų tradicijų išsaugojimo ir puoselėjimo Lietuvoje, požiūrio į šeimą ir, svarbiausia, į motiną formavimosi. Ar žinote, kodėl kiekvienais metais pirmąjį gegužės sekmadienį švenčiame Motinos dieną – meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas, dėkojame joms už begalinę meilę ir rūpestį? Šios didžios dienos Lietuva neturėtų, jei ne Magdalena Draugelytė-Galdikienė. Ši iškili asmenybė buvo Steigiamojo Seimo ir Kauno miesto tarybos narė, Lietuvos katalikių moterų sąjungos įkūrėja ir ilgametė pirmininkė. 2011 m. rudenį šventėme šios vienos iš garbingiausių tarpukario Lietuvos politikių 120 gimimo metines.

  Magdalena Draugelytė-Galdikienė gimė 1891 metais Bardauskų kaime. 1910-aisiais baigė Marijampolės mergaičių gimnaziją, po dvejų metų įstojo į aukštuosius pedagoginius kursus Petrograde. Ten Magdalena susipažino su savo būsimu vyru Adomu Galdiku – tapytoju, grafiku, scenografu, stipriai prisidėjusiu prie lietuviškos valiutos dizaino. 1918 metais Galdikai sugrįžo gyventi į Lietuvą ir įsikūrė laikinojoje sostinėje Kaune. Magdalena Draugelytė-Galdikienė dirbo pedagoge „Saulės“ draugijos gimnazijoje, aktyviai domėjosi politika ir visuomenine veikla. 1919 metais Galdikienė išrenkama į Kauno miesto tarybą, o po metų ji tampa katalikiško žurnalo „Moteris“ vyriausiąja redaktore. 1920 metais ji atstovauja Krikščionių demokratų partijai Steigiamajame Seime. Vėliau patenka ir į kitus Seimus. Seimuose dirbo švietimo ir socialinės apsaugos komisijose, vadovavo moterų frakcijai, o 1925 metais išrenkama Seimo sekretore, po metų – ir Seimo vicepirmininke.

  Lietuvių katalikių moterų konferencija Kaune 1920 m. (Nuotrauka iš LKMS archyvo)

  Pagrindinis Magdalenos Galdikienės pašaukimas buvo visuomeninis darbas. Ji savo dėmesį skyrė lietuvės moters, ypač katalikės, padėčiai visuomenėje. Todėl subūrusi aktyvių moterų katalikių grupę, atgaivino Lietuvos katalikių moterų sąjungą. Ši organizacija suvienijo moteris katalikes visoje šalyje, nes aktyviai steigėsi skyriai įvairiuose miestuose ir miesteliuose. Iš viso buvę susikūrę daugiau kaip 500 skyrių. Verta paminėti, kad apie sukurtą moterų katalikių judėjimą sužinojo ir lietuvės išeivės – steigėsi skyriai ir užsienyje. Labai aktyvios lietuvės katalikės buvo Škotijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje. M. Galdikienė katalikėms vadovavo su pertraukomis apie 20 metų. Per tą laiką buvo įgyvendinti dideli projektai: atidaryta mergaičių ūkio ir namų ruošos mokykla su 24 kambariais, įsteigtos keturios mergaičių žemės ūkio mokyklos Karmėlavoje, Rietave, Balbieriškyje ir Vabalninke, mergaičių globos namai ir moterų darbo biuras Kaune, motinos ir vaiko sveikatos punktai daugelyje provincijos vietovių. Prie šių didelių darbų galima paminėti ir mažesnius, kurie buvo neatsiejami nuo kasdienės moterų katalikių veiklos: beveik kiekvienas skyrius turėjo savo knygynėlius, organizavo įvairius švietimo, šeimininkavimo, ekonominius kursus, šaukė konferencijas, kongresus, darė šventes ir turėjo savo arbatines, kad atitrauktų vyrus nuo smuklių. Taip pat katalikės labai aktyviai reiškėsi ir spaudoje: iš pradžių buvo leidžiamas žurnalas „Lietuvaitė“, vėliau – „Moterų balsas“ ir „Moteris“.

  Vis dėlto bene didžiausias Magdalenos Draugelytės-Galdikienės darbas, išlikęs iki šių dienų ir minimas kiekvienais metais, – tai Motinos dienos šventė. 1927 metais jai kilo ši idėja – buvo sušauktas susirinkimas Vytauto Didžiojo universitete Kaune, kuriame dalyvavo daugiausia teologijos ir filosofijos studentės. Susitikime buvo vieningai nuspręsta pritarti šiai idėjai. Spaudoje buvo pradėta daug rašyti šia tema, kunigai ir vyskupai savo parapijose aktyviai informuodavo žmones apie Motinos dienos svarbą ir būtinumą. 1928 metais Lietuvos moterys katalikės kartu su studentų atstovybe pirmą kartą Lietuvos istorijoje minėjo Motinos dieną. Vėliau kiekvienais

  Lietuvos katalikių moterų sąjungai - 100 metų. Kaunas, 2008-ųjų birželio 7-oji. (Nuotrauka iš LKMS archyvo)

  metais prieš šią šventę Lietuvos moterų katalikių sąjunga gaudavo leidimus rinkliavoms neturtingoms šeimoms ir motinoms organizuoti. Iš miestų savivaldybių būdavo gaunami sąrašai neturtingų šeimų, kurias vėliau su dovanomis aplankydavo katalikės moterys.

  1944 m., SSRS kariuomenei užimant Lietuvą, Galdikai emigravo į Vakarus. Iš pradžių apsigyveno Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, o vėliau ir Amerikoje. Net ir pasitraukusi iš Lietuvos, M. Galdikienė neapleido katalikiškos veiklos – 1951 metais įkūrė Pasaulio lietuvių katalikių organizacijų sąjungą ir tapo jos pirmininke. Minint Steigiamojo Seimo 50-metį, 1970 metais kartu su kitais 6 taip pat emigravusiais Steigiamojo Seimo nariais: A. Milčiumi, J. Pakalka, M. Krupavičiumi, E. Draugeliu, K. Škirpa ir J. Pronckumi, M. Galdikienė pasirašė kreipimąsi pasaulio parlamentų, senatų ir kitų demokratinių institucijų nariams dėl Lietuvos okupacijos.

  M. Galdikienės gyvybė užgęso 1979 metais Putname (JAV).

  Magdalena Draugelytė-Galdikienė. (Nuotrauka iš LKMS archyvo)

  Šios iškilios asmenybės pradėtus darbus toliau tęsia veikianti Lietuvos moterų katalikių sąjunga, vadovaujama pirmininkės Dalios Batutienės ir vicepirmininkės Jolantos Žakevičienės. Šiandien pagrindinė šios sąjungos veikla yra beglobių našlaičių priežiūra. Katalikės moterys bendradarbiauja su Bažnyčia, vykdo socialines akcijas įvairiuose miestuose ir teikia visokeriopą pagalbą bėdose atsidūrusioms moterims. Šios organizacijos narės tvirtai tiki, kad pats svarbiausias elementas, darantis įtaką visuomenei ir valstybei, yra šeima. Todėl Moterų katalikių sąjungos vadovybė maloniai kviečia jungtis moteris, kurios išpažįsta katalikišką gyvenimo būdą ir nori prisidėti prie visuomeninės veiklos. Prašymus siuskite elektroniniu adresu: jzakeviciene@yahoo.com. Išreiškusios norą telktis į sąjungą, bus pakviestos į artėjantį Lietuvos moterų katalikių sąjungos suvažiavimą.

 • ATGAL
  SENJORAI SKELBIA KARTŲ SOLIDARUMĄ
  PIRMYN
  IR VAIKAI GYNĖ LAISVĘ
 • Mūsų draugai:
 • ELP grupė
 • Bernardinai.lt
 • Europarlamentaras Algirdas Saudargas

Copyright © 2011 apzvalga.eu. Visos teisės saugomos.

Draudžiama tinklapyje „Apžvalga“ paskelbtą tekstinę ir vaizdinę medžiagą panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse arba platinti šio tinklapio medžiagą kuriuo nors pavidalu be „Apžvalgos“ leidėjų sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Apžvalgą“ kaip šaltinį.