Valstybės naujienos

 • Europos Komisija siūlo Europos tvarios bioekonomikos strategiją

 • Institucijos: Ministerijos
  Temos: Aplinka, Ūkis
  Data: 2012-02-13

  Europos Komisija šiandien priėmė strategiją, skirtą užtikrinti, kad Europos ekonomikoje būtų plačiau ir tvariau naudojami atsinaujinantieji ištekliai.  Atsižvelgiant į tai, kad iki 2050 m. pasaulio gyventojų skaičius priartės prie 9 mlrd. ir į tai, kad gamtos ištekliai riboti, Europai būtini atsinaujinantieji biologiniai ištekliai tokioms reikmėms kaip saugus ir sveikas maistas bei pašarai, taip pat medžiagos, energija ir kiti produktai. Komisijos strategijoje ir veiksmų plane „Inovacijos siekiant tvaraus augimo. Bioekonomika Europai“ pateikiamas darnus tarpsektorinis ir tarpdisciplininis požiūris į šį klausimą.  Taip siekiama sukurti labiau inovacijomis grindžiamą mažos taršos ekonomiką, kurioje būtų derinamas poreikis užtikrinti tvarų žemės ūkį ir žuvininkystę, aprūpinimą maistu, atsinaujinančiųjų biologinių išteklių tvarų naudojimą pramonės reikmėms, kartu užtikrinant biologinę įvairovę ir aplinkos apsaugą. Todėl planas sutelktas į tris pagrindinius aspektus: naujų bioekonomikos technologijų ir procesų kūrimą; bioekonomikos sektorių rinkų plėtrą bei konkurencingumo didinimą ir atsakingų politikos formuotojų ir suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo skatinimą.

  „Europa turi pereiti prie ekonomikos, pagrįstos ne naftos produktų naudojimu. Plačiau naudoti atsinaujinančiuosius išteklius ne tik galima – tai daryti būtina. Turime skatinti perėjimą nuo iškastinių išteklių ekonomikos prie biologinių išteklių ekonomikos, grindžiamos moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Tai padės puoselėti mūsų aplinką, užtikrinti aprūpinimo maistu ir energijos tiekimo saugumą ir didinti Europos konkurencingumą“, – sakė už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė M. Geoghegan-Quinn.

  Bioekonomika – tai ekonomika, kurioje kaip maisto ir pašarų, pramonės ir energijos gamybos žaliavos naudojami žemės ir jūros biologiniai ištekliai, taip pat atliekos. Be to, joje biologiniai procesai naudojami kuriant tvarius sektorius. Pavyzdžiui, biologinės atliekos gali būti plačiai naudojamos kaip cheminių trąšų pakaitalas arba kaip žaliava bioenergijai gaminti; jas naudojant galima lengviau pasiekti, kad atsinaujinančiosios energijos dalis ES sudarytų 2 proc.

  ES bioekonomikos sektoriaus apyvarta jau siekia beveik 2 trln. EUR, jame dirba per 22 mln. žmonių (9 proc. visų ES dirbančiųjų). Jis apima žemės ūkį, miškininkystę, žuvininkystę, maisto, medienos masės ir popieriaus gamybą, taip pat dalį chemijos, biotechnologijų ir energetikos pramonės. Apskaičiuota, kad, į ES finansuojamus bioekonomikos mokslinius tyrimus ir inovacijas investavus vieną eurą, iki 2025 m. bioekonomikos sektoriuose būtų užtikrinta 10 EUR pridėtinė vertė.

  Pagrindiniai faktai

  Trys pagrindiniai strategijos ramsčiai:

  1) Investicijos į bioekonomikos mokslinius tyrimus, inovacijas ir įgūdžius.  Tai turėtų būti ES finansavimas, nacionalinis finansavimas, privačios investicijos ir didesnė sąveika su kitomis politikos iniciatyvomis.

  2) Bioekonomikos sektorių rinkų plėtra ir konkurencingumo skatinimas: tvarus pirminės gamybos intensyvinimas, atliekų perdirbimas į pridėtinės vertės produktus ir tarpusavio mokymosi priemonės siekiant tobulinti gamybą ir efektyviau naudoti išteklius. Pavyzdžiui, utilizuoti toną maisto atliekų Europos mokesčių mokėtojui kainuoja 55–90 EUR; be to, iš jų susidaro 170 mln. t. anglies dioksido. Iš šių atliekų būtų galima gaminti bioenergiją ar kitus bioproduktus – taip būtų kuriamos naujos darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas.

  3) Geresnis politikos koordinavimas ir aktyvesnis suinteresuotųjų šalių dalyvavimas (bioekonomikos komisijos sukūrimas, bioekonomikos stebėjimo centro įsteigimas ir reguliariai rengiamos suinteresuotųjų šalių konferencijos).

  Strategija siekiama sąsajų ir sąveikos su kita tų pačių tikslų įgyvendinimo politika, priemonėmis ir finansavimo šaltiniais, tokiais kaip sanglaudos fondai, bendra žemės ūkio politika ir bendra žuvininkystės politika, integruota jūrų politika, aplinkos, pramonės, užimtumo, energetikos ir sveikatos politika. Strategijos rengimui vadovavo Komisijos narė M. Geoghegan-Quinn, jai padėjo keturi kiti Komisijos nariai: pirmininko pavaduotojas A. Tajani ir Komisijos nariai D. Cioloşas, M. Damanaki ir J. Potočnikas. Moksliniais tyrimais ir inovacijomis grindžiama strategija pirmiausiai bus pateikta ES valstybėms narėms Konkurencingumo taryboje 2012 m. vasario 21 d.

  Kai kurios ES valstybės narės, įskaitant Airiją, Daniją, Nyderlandus, Suomiją ir Vokietiją, jau yra priėmusios bioekonomikos strategijas. Tarptautiniu mastu JAV, Kanada, Kinija ir Pietų Afrika jau yra priėmusios arba ketina priimti plataus užmojo strategijas.

  Komisijos pasiūlymas – vienas iš strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų Sąjunga“ ir „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ įgyvendinimo pasiūlymų. Būtinybė didinti bioekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų viešąjį finansavimą pripažįstama būsimoje Komisijos mokslinių tyrimų programoje „Horizontas 2020“ – 4,7 mlrd. EUR siūloma skirti uždaviniui „Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai ir bioekonomika“ įgyvendinti, papildomų lėšų skiriant ir kitoms programos „Horizontas 2020“ sritims.

  Žemės ūkio ministerijos informacija

 • ATGAL
  I. Degutienė: Europoje egzistuojančios ekonominio žaidimo taisyklės nėra tobulos, todėl turime ieškoti Lietuvos žmonėms naudingiausių sprendimų
  PIRMYN
  R. Juknevičienė: „Tikimės, kad Aljansas žengs svarbų žingsnį kuriant NATO priešraketinės gynybos sistemą“
 • Mūsų draugai:
 • ELP grupė
 • Bernardinai.lt
 • Europarlamentaras Algirdas Saudargas

Copyright © 2011 apzvalga.eu. Visos teisės saugomos.

Draudžiama tinklapyje „Apžvalga“ paskelbtą tekstinę ir vaizdinę medžiagą panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse arba platinti šio tinklapio medžiagą kuriuo nors pavidalu be „Apžvalgos“ leidėjų sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Apžvalgą“ kaip šaltinį.