Renginiai

 • Gyvybės apdovanojimai – nuoširdi padėka gyvybės kultūros puoselėtojams

 • Data: 2016-05-10
  Autorius: Romena Čiūtienė

  Tik šiandien aš nesibaiminsiu ir visai nebijosiu gėrėtis tuo, kas gražu, ir tikėti gerumu.

  Aš galiu daryti gėrį dvylika valandų ir nenuleisti rankų.

  Bet jei galvočiau, kad turiu tai daryti visą gyvenimą, – pritrūkčiau drąsos…

  Iš Popiežiaus Jono XXIII
  romumo dekalogo

  Balandžio 24 dieną Lietuvos mokslų akademijoje vyko „Gyvybės apdovanojimų“ ceremonija.

  „Sveikinu visus, susirinkusius į „Gyvybės apdovanojimų“ šventę. Džiaugiamės šia didžia dovana – Dievo mums duota gyvybe. Sveikinu visus, kurie brangina šią dovaną, švenčia ją, puoselėja ir saugo. Sveikinu tuos, kurie šiandien bus apdovanoti, ir visus, kurie vienaip ar kitaip prisideda prie šios šventės ir prie gyvybės kultūros puoselėjimo Lietuvoje. Raginu Jus, ypač šiais Gailestingumo metais, kasdieniais gailestingumo darbais, švietimu, patarimu, pagalba artimui – ištiesti ranką ir puoselėti gyvybę. Branginkime šią didžią Dievo dovaną ir švęskime gyvybę!“, – renginį pasveikino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

  Iniciatoriams – žurnalui ATEITIS, krikščioniškam naujienų portalui BERNARDINAI.LT ir radijui MARIJOS RADIJAS – idėja surengti tokius apdovanojimu kilo matant vis aktyvesnį įvairių jėgų pasipriešinimą asmens ir gyvybės orumo idėjai, kuri dažnai supaprastinama į kelis jautrius ir visuomenę skaldančius klausimus. Tačiau gyvybės apsauga apima labai platų veiklų spektrą, todėl Pasaulinė gyvybės diena yra puiki proga pagerbti prie gyvybės puoselėjimo tiesiogiai ir netiesiogiai labiausiai prisidėjusius asmenis, organizacijas bei iniciatyvas ir parodyti, kad gyvybės idėja ne skaldo, o vienija. Gyvybės apdovanojimų šventė jau treti metai iš eilės simboliškai vyksta Pasaulinę gyvybės dieną, kuri Lietuvoje minima nuo 1998 metų.

  Šventinio renginio metu įteiktos aštuonios nominacijos. Laimėtojus išrinkti buvo patikėta autoritetingai, iš organizatorių, praėjusių metų laimėtojų ir mokslininkų sudarytai komisijai. Vos per dvi savaites iš įvairiausių Lietuvos kampelių suplaukė daugiau kaip šimtas anketų su širdį paliečiančiomis istorijomis, kurios liudijo apie gyvybės kultūros puoselėjimą, kilnius darbus. Tai pavyzdžiai, kurie atsako į taip dažnai keliamą klausimą: „Kas gi toji gyvybės kultūra, jos puoselėjimas?“ Trumpai tariant, tai gyvenimas ne tik dėl savęs, bet ir dėl kito.

  „Gyvybės apdovanojimų“ tikslas – pastebėti gyvenimą ir viltį teikiančius žmones, papasakoti apie jų iniciatyvas, pasidalyti sektinais pavyzdžiais ir priminti, kad kiekvienas žmogus yra vertybė. Šiandien labiau negu bet kada anksčiau norisi rodyti visuomenei gerus, gražius, įkvepiančius, pasiaukojimo pavyzdžius, kurie suteiktų vilties ir tikėjimo žmogumi, gyvybe.

  „Gyvybės apdovanojimų“ komisija atliko didžiulį darbą – atrinko aštuonias istorijas, verčiausias padėkos ir apdovanojimo.

  Kviečiame susipažinti su šiais metais apdovanotais žmonėmis, iniciatyvomis ir organizacijomis

  Už šeimos stiprinimą apdovanota VšĮ „Šeimų universitetas“. Universitetas teikia ugdymą šeimoms (sutuoktiniams) apie šeimos svarbą, tarpusavio santykių, vertybių puoselėjimą, vaikų ugdymą. VšĮ „Šeimų universiteto“ vykdoma veikla yra orientuota į tradicinės šeimos, sutuoktinių tarpusavio santykių stiprinimą, kuri padeda atskleisti santuokos grožį ir prasmę.

  Už gyvybei palankų verslą apdovanota UAB „Plungės baldai“ ir jos direktorius Kęstutis Buividas. Kęstutis Buividas – jaunas verslininkas, aktyviai dalyvaujantis socialinėje veikloje: remia Platelių seniūnijoje gyvenančias nepasiturinčias šeimas, kelia asocialias šeimas gyvenimui, padeda skurstantiems. Jis pagrindinis Platelių bendruomenės rėmėjas ir padėjėjas.

  Gydytojai Daivai Bartkevičienei įteiktas apdovanojimas už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą. Tai žmogus, ištrynęs ribą tarp profesijos ir asmeninio gyvenimo. Negailėdama laiko ir pastangų, ji siekia padėti kiekvienai moteriai, motinai įvertinti gyvybės kainą, išskirtinai kovojanti prieš abortų darymą. Kaip sako pati gydytoja: „Tos pačios rankos, kurios priima gyvybę, negali jos žudyti“.

  Asociacija „Artimiems“ pagerbta už pagalbą suabejojusiems gyvenimo prasmingumu. Ši organizacija atlieka ypač svarbų ir konkretų darbą, reaguodama į savižudybių mastą ir problemą Lietuvoje: teikia emocinę pagalbą nusižudžiusiųjų artimiesiems, organizuodama savitarpio pagalbos grupes Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Klaipėdoje; teikia emocinę pagalbą nusižudžiusiųjų artimiesiems laiškais; renka ir skelbia naudingą informaciją apie pagalbos būdus internetiniame puslapyje (knygos, straipsniai); dalyvauja konferencijose, renginiuose ir diskusijose, susijusiose su savižudybių prevencija ir pagalba nusižudžiusių artimiesiems.

  Už dvasinę ir fizinę pagalbą silp­nesniam apdovanota Arkos bendruomenė „Betzata“ – gyvenimo namai proto negalią turintiems žmonėms. Labai gražus krikščioniško gyvenimo, tikros pagalbos pavyzdys. Gyvenimo namuose savanoriai gyvena kartu su proto negalią turinčiais žmonėmis kaip didelė šeima – kartu dalijasi kasdienybės džiaugsmais ir rūpesčiais, stengiamasi, kad neįgalūs asmenys taptų kuo savarankiškesni, galėtų išreikšti savo gebėjimus, savo norus. O svarbiausia – pagarba jų orumui.

  Ramutė Varnaitė apdovanota už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą. Ji viena pasiėmė auginti savo mirusios sesers keturis vaikelius. Tai įvyko 2012 metais. Tada mažosioms dvynukėms Ūlai ir Evai buvo po 1 metuką, Arnui – 2 metukai, o vyriausiajai Ingridai – 3 metukai. Šiandien ją visi vaikai vadina mama. Ramutė Varnaitė yra pavyzdys, kaip meilė nugali visus sunkumus, įveikia baimes ir neįmanomus iššūkius. Nes meilė be aukos neegzistuoja, lieka tik tuščia deklaracija. Meilė visada yra veikli, konkreti, save dovanojanti.

  Jaunimo judėjimas „Esi vertas daugiau“ pagerbtas už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę. 2013 m. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre buvo įkurtas padalinys, kuris užsiima lytiškumo ugdymo ir evangelizacijos programų kūrimu ir jų įgyvendinimu. Jis sėkmingai organizuoja plačią lytiškumo ugdymo veiklą. Atsižvelgiant į programos prioritetus (jaunimo sielovadą), nuo 2016 m. sausio mėnesio visa veikla vykdoma per Kauno arkivyskupijos jaunimo centrą. Koordinatorių ir savanorių iniciatyva atsirado jaunimo judėjimas „Esi vertas daugiau“. Šis judėjimas skleidžia krikščionišką lytiškumo žinią plačiajai visuomenei, užsiima vaikinų ir merginų lytiškumo ugdymu.

  Profesorius Arvydas Šeškevičius pagerbtas už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui. Prof. habil. dr. Arvydas Šeškevičius – gydytojas kardiologas, paliatyviosios medicinos, arba kitaip – sunkiai sergančiųjų, kenčiančių ligonių paliatyviosios pagalbos Lietuvoje pradininkas. Profesorius nuėjo kryžiaus kelius, kad ši medicinos sritis būtų oficialiai pripažinta ir įteisinta, o ligoninėse atsirastų specialistų komanda, užtikrinanti visavertę ligonių priežiūrą ir mirštančių ligonių orumą. Antroji profesoriaus veiklos sritis – rezultatyviai pasibaigusios nepaprastai didelės pastangos Lietuvoje įteisinti paliatyviąją mediciną. Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija įkurta 1995 m. (nuo 2003 m. jos prezidentas yra A. Šeškevičius), o ši medicinos sritis Lietuvoje įteisinta tik 2007 m. A. Šeškevičius tapo Kauno medicinos universiteto Slaugos fakulteto įkūrėju ir pirmuoju dekanu, Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedros įkūrėju ir vedėju. Profesoriaus A. Šeškevičius įsitikinimu „paliatyvioji medicina perspėja, mažina, malšina skausmą, teigia gyvenimą ir laiko mirimą normaliu procesu, nesiekia nei paspartinti, nei atidėti mirties, stengiasi padėti ligoniui gyventi kuo aktyvesnį gyvenimą iki pat mirties. Paliatyvioji medicina siūlo padėti šeimai dvasiškai įveikti žmogaus netektį, stengiasi patenkinti kenčiančio ligonio ir jo šeimos poreikius ir, jei to reikia, patarimus netekties atveju bei kt. Tokios medicinos esmė – sumažinti ligonio kančią, bandyti pakreipti ligos eigą taip, kad ligonio gyvenimo būsena nepakistų. Jautrus požiūris gydant ir slaugant mirštantįjį labiau užtikrina jo garbingą ir orų išėjimą iš gyvenimo“. Profesorius yra aktyvus kovotojas prieš eutanazijos įteisinimą. Anot A. Šeškevičiaus, jo praktikoje nebuvo nė vieno atvejo, kad ligonis prašytų eutanazijos, – „net sunkiausi ligoniai norėjo dar vienos dienos“. Paklaustas, kodėl jis pasirinko būtent šį gyvenimo kelią, profesorius įprastai kukliai atsako: „Ateina laikas, kai tai, ką gavai vaikystėje, jaunystėje, turi grąžinti. Po truputį ir grąžinu“.

  Gyvybės apdovanojimus trečius metus iš eilės organizuoja žurnalas „Ateitis“, interneto dienraštis „Bernardinai.lt“ ir Marijos radijas.

  Renginį globoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

  2016 metų renginio mecenatas – Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas.

 • ATGAL
  Branduolinis saugumas: į ką sudužo Baracko Obamos svajonė?
  PIRMYN
  Vaikų ir jaunimo susitikimas su prof. Vytautu Landsbergiu
 • Mūsų draugai:
 • ELP grupė
 • Bernardinai.lt
 • Europarlamentaras Algirdas Saudargas

Copyright © 2011 apzvalga.eu. Visos teisės saugomos.

Draudžiama tinklapyje „Apžvalga“ paskelbtą tekstinę ir vaizdinę medžiagą panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse arba platinti šio tinklapio medžiagą kuriuo nors pavidalu be „Apžvalgos“ leidėjų sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Apžvalgą“ kaip šaltinį.