Ketvirtąjį kartą susirinkusieji į “Gyvybės apdovanojimus” džiaugėsi įkvepiančiais gyvybės puoselėjimo pavyzdžiais | Apžvalga

Laisvalaikis

 • Ketvirtąjį kartą susirinkusieji į "Gyvybės apdovanojimus" džiaugėsi įkvepiančiais gyvybės puoselėjimo pavyzdžiais

 • Data: 2017-06-13
  Autorius: Goda Karazijaitė

  Balandžio 30 d., paskutinį balandžio sekmadienį, minėjome Pasaulinę gyvybės dieną – ji Lietuvoje minima jau nuo 1998 m. Ketvirtus metus iš eilės Lietuvoje šią dieną švenčiame atkreipdami ypatingą dėmesį į tuos, kurie gyvena ne tik dėl savęs, bet ir dėl kito, ir savo gyvenime dažniausiai vadovaujasi Motinos Teresės žodžiais: „Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi. Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!“

  „Marijos radijo“, internetinio naujienų portalo „Bernardinai.lt“ ir ateitininkijos žurnalo „Ateitis“ bendromis pastangomis kuriama Gyvybės dienos šventė – „Gyvybės apdovanojimai“ – tai renginys, kasmet skiriamas tiems, kurie vertina ir gerbia gyvybę ir gyvenimą, puoselėja gyvybės kultūrą, kurie savo gyvenimu ir darbais įrodo, jog gyvena ne tik dėl savęs.

  Pagrindiniais tradiciniais tapusių „Gyvybės apdovanojimų“ tikslais galima įvardinti norą sužinoti apie gražias iniciatyvas ar menkiausią žengtą žingsnį, kuris paskatino šalia esantį artimą žmogų ar visą bendruomenę dar labiau patikėti Gyvybės galia, pagerbti tuos, kuriems rūpi gyvybės puoselėjimas, paskatinti visus aplinkinius sekti įkvepiančiais pavyzdžiais ir prisidėti prie labai plataus veiklų spektro, parodyti, jog plati „Gyvybės apdovanojimuose“ puoselėjama gyvybės kultūros idėja ne skaldo, o vienija visuomenę.

  Šiais metais septynios skirtingos „Gyvybės apdovanojimų“ nominacijos buvo skirtos: „Už šeimos stiprinimą“, „Už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą“, „Už pagalbą suabejojusiems gyvenimo prasmingumu“, „Už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę“, „Už dvasinę ir fizinę pagalbą silpnesniam“, „Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui“, „Už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą“. Šioms nominacijoms siūlyti verčiausius žmones, iniciatyvas ar organizacijas, kaip ir kiekvienais metais, buvo kviečiami visi Lietuvos gyventojai.

  Buvo sulaukta daugiau nei pusantro šimto anketų, kuriose dalintasi gražiais darbais prisidedant prie gyvybės kultūros puoselėjimo. Išskirtos 35 kandidatūros „Gyvybės apdovanojimų“ nominacijose. Tradiciškai sprendimą, kas iš pasiūlytųjų yra verčiausias apdovanojimo, priima autoritetinga komisija. Šių metų komisija buvo sudaryta iš organizacinių partnerių – „Marijos radijo“, „Bernardinai.lt“ ir žurnalo „Ateitis“ – deleguotų atstovų, renginio globėjo – Vilniaus arkivyskupijos – atstovo ir praėjusių metų „Gyvybės apdovanojimų“ nugalėtojų atstovų.

  „Gyvybės apdovanojimų“ komisija šiais metais siekė atkreipti dėmesį į veiklas ir iniciatyvas, atliepiančias nūdienos Lietuvos skaudulius – socialinę ir regioninę atskirtį bei drastiškai mažėjantį gyventojų skaičių. Pastebėta, jog itin aktuali yra ne tik veikla, kovojant su pasekmėmis, bet ir prevenciškas veikimas. Stengtasi pasidžiaugti ne tiek didesnėmis organizacijomis ir žinomesniais asmenimis, bet ir dažnai šešėlyje liekančiais, o tiek daug ir taip rūpestingai besistengiančiais gyvybės kultūros puoselėtojais.

  NOMINACIJA „UŽ ŠEIMOS STIPRINIMĄ“

  Šeima – valstybės ir visuomenės ląstelė, gyvybės lopšys. Nuo šeimos labai priklauso kiekvieno iš mūsų, taip pat ir mūsų visų kartu likimas. Todėl ir viena iš „Gyvybės apdovanojimų“ nominacija yra skirta tiems, kurie įvairiausiais būdais prisideda prie šeimos stiprinimo, padeda spręsti sutuoktinių, tėvų ir vaikų tarpusavio santykių bei kitas šeimoms kylančias problemas. Šiais metais skirti nominaciją „Už šeimos stiprinimą“ buvo siūlyta Šventos Teresės šeimynai iš Utenos rajono (šeimynoje augo ar tebeauga 27 vaikai, iš kurių 4 yra Jūratės ir Eugenijaus Keraminų biologiniai vaikai); Rūtai Kanclerytei – VšĮ Paparčių Šv. Juozapo šeimos namų direktorei, jau daugiau nei 17 metų besidarbuojančiai su tėvų globos netekusiais vaikais; Palaimintojo Jurgio Matulaičio Šeimos pagalbos centrui ir Socialiniam centrui Vilniuje, labai glaudžiai veikiantiems ir vykdantiems įvairiausias socialines ir su pagalba šeimai susijusias veiklas. Renginio metu pirmosios nominacijos „Už šeimos stiprinimą“ nugalėtojus paskelbė Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis. Jais tapo Ramutė ir Stasys Šilkūnai iš Kaišiadorių, visada norėję turėti didelę šeimą, tačiau iki 1999 metų auginę vieną dukterį. Šie žmonės niekad nebuvo abejingi kitų skausmui, nelaimėms ar praradimams, visada ištiesdavo pagalbos ranką tiems, kam jos reikėdavo, o 1999 metais per Šv. Kalėdas iš vaikų globos namų parsivežė pasisvečiuoti brolį ir sesę. Taip prasidėjo jų kilni gyvenimo misija – tapo šių vaikų globėjais. Po dviejų metų globoti pradėjo dar du jų broliukus ir dar du kitos šeimos vaikus. Vėliau Šilkūnų šeimoje atsirado dar keturi dviejų šeimų vaikai. Vieni užaugdavo, išeidavo iš globėjų namų, susikurdavo savo gyvenimus, o į šeimyną ateidavo kiti, tėvų ir likimo nuskriausti vaikai, dažnai turintys įvairių sveikatos problemų, elgesio ir emocijų sutrikimų. Taip Ramutė ir Stasys Šilkūnai laikinai ir nuolat globojo 10 tėvų globos netekusių vaikų iš keturių šeimų. Namus čia rado ir jau pilnametė mergina, užaugusi globos namuose, tačiau šilumą, supratimą, užuojautą, galimybę pradėti kitokį, gražesnį ir prasmingesnį gyvenimą atradusi tik Šilkūnų šeimynoje. Šiuo metu jų šeimynoje rūpinamas tik vienas nepilnametis vaikas, gyvena jau 18 metų sulaukusi mergaitė, tačiau jie pasiryžę bet kada į savo šeimą priimti tėvų globos netekusius vaikus. Ramutė, Stasys, jų dukra Inga ir 10 buvusių bei esamų globotinių – didžiulė, vieninga, mylinti vienas kitą, vienas kitu besirūpinanti šeimyna, verta ne tik šiųmečio „Gyvybės apdovanojimo“, bet ir didžiausios mūsų visų pagarbos.

  NOMINACIJA „UŽ PROFESINĮ PASIRYŽIMĄ PUOSELĖTI GYVYBĖS KULTŪRĄ“

  Dažnai, kalbant apie gyvenimo kokybę, žvilgsniai krypsta į politikus, medikus, ekonomistus ar kitų profesijų atstovus. Tačiau su kai kuriais žmonėmis ir profesijomis susipažįstame ir jų svarbą mūsų gyvenimui ir gyvybei suvokiame tik tuomet, kai susiduriame patys ar mūsų artimieji. Šiais metais nominacijai „Už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą“, skirtai įvairių profesijų atstovams tiesiogiai gelbstintiems gyvybę ar netiesiogiai prisidedantiems prie gyvybės kultūros puoselėjimo, buvo pasiūlyta ir Natūralaus šeimos planavimo asociacijos vadovė Elena Kosaitė Čypienė, ir 2016 „Metų Garbės“ (Metų globėjos) apdovanojimą gavusi VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ direktorė Regina Zabielienė, ir Kun. dr. Romualdas Zdanys iš Panevėžio, parapijoje pastatęs paminklą „Tau, negimęs kūdiki…“, ir pasišventusi slaugytoja Alma Vainutienė, ir gydytoja Jūratė Horbačiauskienė, daugiau nei 25 metus savanoriaujanti Kaišiadorių vyskupijos šeimos centre. Šių metų apdovanojimas „Už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą“ iš Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio rankų buvo įteiktas žmogui, kuris neabejotinai ištrynė bet kokią ribą tarp profesijos ir asmeninio gyvenimo, Vilniaus M. Sopočkos hospiso (paliatyviosios slaugos namų) direktorei, Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos vienuolei ses. Michaelai Rak, kuri viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo garsiai ir nuoširdžiai kalbėti apie mirštančio žmogaus orumą ir poreikius. Jos dėka ir pastangomis Vilniuje įkurtas pirmasis ir kol kas vienintelis Lietuvoje esantis hospisas – pagal specifinius principus dirbanti įstaiga, kurioje iki natūralios mirties prižiūrimi sunkiai sergantys nepagydomi ligoniai, kad galėtų oriai baigti savo gyvenimą. Sesuo Michaela Rak jau ilgiau nei du dešimtmečius atlieka tarnystę hospisuose – Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, dabar – Lietuvoje. Jos darbai sulaukė įvertinimo ir anksčiau. 2014 m. sesuo Michaela Rak tapo Švento Kristoforo statulėlės laureate nominacijoje „Už gailestingumo Angelą virš Vilniaus”. Tais pačiais metais jai suteiktas leidinio „Kurier Wileński“ organizuojamo konkurso „Metų lenkas“ titulas, kuris teikiamas žmonėms, labiausiai nusipelniusiems lenkų reikalams Lietuvoje. Šįmet sesers Michaelos Rak nuopelnais ir Vilniaus hospiso veikla dar kartą iškilmingai pasidžiaugta ir „Gyvybės apdovanojimuose“.

  NOMINACIJA „UŽ PAGALBĄ SUABEJOJUSIEMS GYVENIMO PRASMINGUMU“

  Ne visada pasaulis atrodo mielas, o gyvenimas – šviesus ir šiltas, kiekvienam būna juodų, sudvejoti visa ko prasme verčiančių akimirkų. Ir tik kartu, tik jausdami šalia esančiojo petį, vilčiai kviečiančias akis ir šypseną, šiltą žodį ir drauge plakančią širdį, sugrįžtame į vilties kelią. Tiems, kurie padeda iš naujo atrasti norą gyventi, skirta „Gyvybės apdovanojimų“ nominacija „Už pagalbą suabejojusiems gyvenimo prasmingumu“. Šiais metais šiai nominacijai pasiūlytos kelios kandidatūros: kunigo Kęstučio Rugevičiaus, keičiančio daugelio likimus ir padedančio grįžti į prasmingo gyvenimo kelią; Jėzuitų vienuolio Gedimino Kijausko, padedančio patikėti Dievo meile ir viltimi, kad gyventi verta; iniciatyvos „Pozityvus dienoraštis“ – projekto, kuriuo siekiama keisti žmonių mąstymą ir padėti jiems galvoti pozityviai, įkvėpti sektinu pavyzdžiu, mažinti neigiamų naujienų skaičių. Šių metų laimėtojas nominacijoje „Už pagalbą suabejojusiems gyvenimo prasmingumu“ buvo paskelbtas krikščioniškos minties internetinio portalo „Bernardinai.lt“ direktorės Veronikos Kimbrytės, kuri įteikė „Gyvybės apdovanojimų“ statulėlę Eglei Grendienei. Ji – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė ir Savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupės vadovė. Dirbdama savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore Eglė susirūpino paauglių, moksleivių savižudybių problema rajone ir pasiūlė, kaip būtų galima šią problemą spręsti, pasinaudojant kitų savivaldybių patirtimi bei mokslininkų patarimais. Jos dėka buvo inicijuota savižudybių prevencijos programa, apimanti visų amžiaus grupių rajono gyventojus, organizuotas Savižudybių prevencijos memorandumo pasirašymas tarp savivaldybės, įvairių įstaigų vadovų, žiniasklaidos atstovų, kartu su Visuomenės sveikatos biuru rengti mokymai policijos, medicinos specialistams, seniūnijų darbuotojams. Eglės Grendienės iniciatyva buvo patvirtintas savižudybių prevencijos algoritmas, kuriame numatyta įvairių įstaigų sąveika ir veiksmai tam tikrais atvejais. Savižudybių prevencijos programai pradėjus veikti, ji tapo Savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupės vadove, rūpinosi psichologų, galinčių konsultuoti suicidinius polinkius turinčius asmenis, paieška, kartu su darbo grupe analizuodavo konkrečius ketinusių, bandžiusių nusižudyti asmenų atvejus, taip pat įvykusių savižudybių atvejus ir spręsdavo, kaip asmenims ar jų artimiesiems būtų galima padėti. Ši savižudybių prevencijos programa vėliau tapo platesnės prezidentės inicijuotos programos „Už saugią Lietuvą“ dalimi. Pagal pareigas savivaldybėje Eglei Grendienei toks darbas nepriklauso, tačiau ji savanoriškai ėmėsi iniciatyvos, pasiaukojančiai dirba šioje srityje ir jau pasiekė neblogų rezultatų gelbstint žmonių gyvybes. Už tylų, bet labai svarbų darbą, saugojant svarbiausią kiekvienam iš mūsų duotą dovaną – Gyvybę, Eglei Grendienei šįmet skirtas „Gyvybės apdovanojimas“.

  NOMINACIJA „UŽ JAUNIMO UGDYMĄ ATSAKINGAM POŽIŪRIUI Į GYVYBĘ“

  Popiežius Jonas Paulius II jaunimui rašė: „Jaunystės laikotarpis yra ypač intensyvaus žmogiškojo „aš“ ir su tuo susijusių savybių bei sugebėjimų atradimo metas.“ Labai svarbus yra darbas tų, kurie sugeba užmegzti ypatingą ryšį su jaunimu ir ugdyti atsakingą požiūrį į gyvybę – nuo pat užsimezgimo iki natūralios mirties. Šiais metais tai atliepiančioje nominacijoje „Už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę“ apdovanojimu pagerbti buvo siūlyti: Vilniaus Mykolo Sopočkos hospiso savanorių koordinatorė Aušra Toločkaitė; išeivijoje gyvenančių kelių lietuvių moterų iniciatyva sukurta labdaros organizacija „Vaiko vartai į mokslą“, remianti dienos centrus ir globos namus Lietuvoje; sąjungos „Nebūk naivus kelyje“ prezidentas Mindaugas Jonušas. „Gyvybės apdovanojimas“ šioje nominacijoje šįmet buvo skirtas pilietiškai aktyvaus jaunimo grupei, vienijančiai iniciatyvius ir socialiai neabejingus piliečius ir organizacijas, VšĮ „Baltai Juoda“, kurios direktoriui Pauliui Klikūnui apdovanojmą įteikė renginio partnerio, ateitininkijos žurnalo „Ateitis“ redaktorė Reda Sopranaitė. Ji renginio metu pagarsino jaunimo sambūrio dienos darbotvarkę, kurioje atsispindi jų pasiryžimas kurti tokią visuomenę, kurioje gera, saugu ir norisi gyventi. Šie jaunuoliai apsisprendė kas savaitę bent valandą skirti geriems darbams, o tie darbai be galo įvairūs ir skirtingi – nuo senelių lankymo ir knygų skaitymo jiems iki įvairių patriotinių akcijų. „Baltai juoda“ – patraukli jaunimui, nes veikla yra konkreti ir patys nariai numato, kokius darbus artimiausiomis savaitėmis galės atlikti ir užsiregistruoja pagal savo galimybes bei pomėgius. Kaip teigia patys „Baltai juoda“ nariai: „Siekiam padėti pagalbos laukiančiam, pakelti motyvaciją, priversti paprasčiausiai nusišypsoti. Bandome suprasti visuomenės problemas ir pažvelgti į jas, ir spręsti netradiciniu požiūriu. Į priekį mus veda noras daryti gerus darbus, padėti materialiai ir dvasiškai, siekiant suburti kuo didesnį bendraminčių ratą. Kartu bandysime būti neabejingais socialinei veiklai, vienysimės didesniems darbams ir padėsime vienas kitam neužmiršti mažų.“ Ši kauniečių veikla tapo geruoju pavyzdžiu ir paskata kurtis studentų iniciatyvai „Šaukštas medaus“ Vilniuje. Šiais metais skirtu „Gyvybės apdovanojimu“ norima ne tik pasidžiaugti jaunų žmonių aktyvumu, bet ir populiarinti panašią savanorišką veiklą, kuri skatina atsakingą jaunimo požiūrį į gyvenimą ir gyvybę.

  NOMINACIJA „UŽ DVASINĘ IR FIZINĘ PAGALBĄ SILPNESNIAM“

  Tikrasis žmogiškumas ypač ryškiai atsispindi tolerancijoje, įtraukime, pagalboje ar tiesiog pagarboje tam, kuris silpnesnis, kuris šiek tiek kitoks, tam, kuriam ne taip pasisekė, kuriam šiandien yra sunkiau. „Gyvybės apdovanojimų“ nominacija „Už dvasinę ir fizinę pagalbą silpnesniam“ yra skirta padedantiems pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais neįgaliems, sunkiai sergantiems ar vyresnio amžiaus vienišiems žmonėms. Šioje srityje daug nusipelnė ir apdovanojimams buvo pasiūlyti: slaugytoja Vida Raubienė, geriems darbams įkvepianti ir kitus; VšĮ „Ne apie mane“ direktorė Ieva Krivickaitė, kuri nuo ankstyvos paauglystės savo laiką ir jėgas skiria sunkiai sergančių vaikų kasdienybei praskaidrinti; Baltijos ugdymo centras ir jo vadovė Žydrė Gedrimaitė, savo laisvalaikį skirianti rūpinimuisi žmonių su negalia talentų atskleidimui, aktyviu jų visuomeniniu, kultūriniu gyvenimu; Mindaugas Vėlyvis, kuris ne tik buvo sėkmingas verslininkas, bet pajuto pašaukimą padėti silpnesniesiems ir nuo 1992 m. pradėjo vadovauti Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyriui. Šios nominacijos nugalėtoją paskelbė „Marijos Radijo“ atstovas, žurnalistas Ridas Jasiulionis su sūnumi ir įteikė „Gyvybės apdovanojimų“ statulėlę Šeimos ir asmens saviugdos centrui „Bendrakeleiviai“ bei į iškilmingą ceremoniją atvykusiems jo atstovams. Ši asociacija – tai pirmoji ir jau daugiau nei dešimtmetį vienintelė organizacija Lietuvoje, teikianti specializuotą pagalbą skyrybas išgyvenantiems bei kitiems šios patirties paliestiems asmenims – artimiesiems, vaikams, taip pat vykdanti ir kitas veiklas, susijusias su šeimos krizių prevencija bei postvencija, asmens saviugda. Išsiskyrę ar vienišais tapę tėvai Lietuvoje dažnai tampa nepastebimi, kai skyrybų mastas, deja, bet yra milžiniškas, o skyrybos turi įtakos tiek sutuoktiniams ar porai, ilgai gyvenusiai kartu, tiek jų vaikams bei kitiems artimiems žmonėms. Nors skyrybų patirtis gali būti sulyginama su artimojo netektimi, sunkia depresija ir gali tapti vienu iš sunkiausių sukrėtimų žmogaus gyvenime, visuomenėje šį etapą išgyvenantys žmonės dažnai nesulaukia atjautos ir reikalingos pagalbos. ŠASC „Bendrakeleiviai“ susikūrė kaip organizacija, vienijanti skyrybas ar šeimos krizes išgyvenančius asmenis ir krizes padedančius įveikti psichologus, dvasininkus, skyrybų patirtį išgyvenusius dvasinės pagalbos specialistus. Šiandien tai yra daug platesnė ir gausesnė bendruomenė, siekianti ne tik padėti žmonėms išgyventi skyrybų krizę, bet ir prisitaikyti pasikeitusioje asmeninio gyvenimo situacijoje, įvertinti gautas patirtis, ugdyti savižinos poreikį. Taigi, šis „Gyvybės apdovanojimas“ nominacijoje „Už dvasinę ir fizinę pagalbą silpnesniam“ šįmet atkreipė dėmesį ir į dar vieną, dažnai visuomenės pamirštamą arba ignoruojamą grupę – vienišus, skyrybas išgyvenančius asmenis.

  NOMINACIJA „UŽ PALANKIOS APLINKOS GIMDYVEI IR VAIKUI KŪRIMĄ“

  Visų mūsų gyvenimai prasideda pirmuosiuose ir pačiuose jaukiausiuose namuose – motinos pilve. Sąlygos, kuriose vystosi ir gimsta vaikučiai, didele dalimi lemia ir visą tolesnę jų raidą ir gyvenimą. Nominacija „Už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą“ yra skirta tiems, kurie padeda įveikti iššūkius, kylančius motinoms (šeimoms) nėštumo bei pogimdyviniu metu. Šiemet svariai prisidėję darbais prie palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui buvo pastebėti ir pasiūlyti „Gyvybės apdovanojimams“. Tai gydytojas Kazimieras Vitkauskas, visą savo gyvenimą paskyręs žindymo kultūrai Lietuvoje puoselėti; gimties mokytoja ir Všį „Gimtis“ įkūrėja Jurgita Švedienė; akušerė, tėvystės pradžiamokslio „Gandro lizdas“ įkūrėja Ieva Girdvainienė. Paskelbti šios nominacijos laimėtoją renginio metu buvo pakviestas nuolatinis Gyvybės apdovanojimų mecenatas, Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas. „Gyvybės apdovanojimą“ nominacijoje „Už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą“ jis įteikė asociacijai „Padedu augti“ ir jos vadovei Ingai Laukytei-Budrienei. Šios asociacijos veikla ypač svarbi tiems, kurie susiduria su iššūkiu auginti vaikelį, atėjusį į šį pasaulį per anksti. Organizacija padeda neišnešiotų naujagimių susilaukusiems tėveliams jaustis labiau užtikrintiems ir tikėti, kad sunkumai praeis, o jiems įveikti yra pagalba. Praėjusiais metais asociacijos „Padedu augti“ dėka Kauno klinikose buvo įsteigtas Motinos pieno bankas, daug dėmesio sulaukė aktyvus asociacijos įsitraukimas Prezidentės globotoje akcijoje „Kalėdų naktį tylią išgelbėkim gyvybę“. Šių metų pradžioje savo lėšomis „Padedu augti“ išleido pirmąjį Lietuvoje „neišnešiotukų“ tėveliams skirtą laikraštuką. Idėja kurti asociaciją „Padedu augti“ kilo tiems, kurie patys sulaukė savo vaikelio anksčiau nei tikėtasi ir susidūrė su nežinomybe. Todėl šios asociacijos veikla norėta padėti to paties likimo šeimoms – teikiant psichosocialinę pagalbą ir informaciją anksčiau laiko vaikelio susilaukusioms šeimoms, rūpinantis anksčiau laiko gimusio naujagimio natūraliu žindymu ir priežiūra, šviečiant visuomenę, organizuojant programas, projektus, seminarus. Taigi, už pasišventimą ir norą pasidalinti savo patirtimi bei padėti tiems, kurie susilaukia neišnešioto mažylio, „Gyvybės apdovanojimas“ atiteko asociacijai „Padedu augti“.

  NOMINACIJA „UŽ ILGAMETĮ INDĖLĮ GYVYBĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMUI“

  Ypatingos pagarbos nusipelno visą gyvenimą einantieji tiesos keliu, savo darbais įkvepiantys kitus drąsiai sekti jų pavyzdžiu. Bene plačiausia ir šiais metais daugiausiai pasiūlymų sulaukusi nominacija „Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui“ yra skirta svariai prisidėjusiems prie gyvybės apsaugos, šeimos instituto stiprinimo ir jam palankios aplinkos kūrimo, tapusiems įkvėpimu ir pavyzdžiu kitiems aktyviai ginti pamatines vertybes. Čia buvo siūlyti kun. Robertas Skrinskas, skleidžiantis žinią už gyvybę žiniose „Pro Vita“; Lietuvos policijos kapelionas, Šv. Ignoto bažnyčios kunigas Algirdas Toliatas; „Krikščioniško kino klubo“ kūrėjas teisininkas Ramūnas Aušrotas; Panevėžio vyskupijos Šeimos centro savanorė Jūratė Šaumanienė; „Carito“ Lietuvoje atgaivintoja sesuo Albina Pajarskaitė. Šių metų „Gyvybės apdovanojimą“ nominacijoje „Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui“ nelengvu komisijos sprendimu buvo sutarta skirti Nijolei Kukuraitienei. Jos svarbiausias indėlis gyvybės puoselėjimo srityje – suburta ir nuolatos palaikoma bei stiprinama didžiulė šeimų bendruomenė. Šeimų telkimas prasidėjo nuo mažos grupelės šeimų, kurias 1998 m. Nijolė pakvietė rinktis Pal. J. Matulaičio parapijoje ir dalintis svarbiausiais su šeima susijusiais klausimais pagal psichologo, kunigo Deniso Soneto trijų metų „Šeimų susitikimų“ programą. Nuo šios grupelės prasidėjo šeimų klubas „Darna“, o per daugiau kaip 18 metų klubo susitikimuose dalyvavo keli šimtai šeimų. Pagal šią programą susitikimai vyksta sykį per mėnesį, 3–4 valandas. Per trejus metus aptariamos visos svarbiausios šeimai temos. Susitikimų tikslas yra užduoti poroms tinkamus klausimus, sukurti erdvę žmonai ir vyrui aptarti juos tarpusavyje bei pasidalinti su kitomis šeimomis. Reguliarūs grupės susitikimai sykį per mėnesį trejus metus leidžia ir patiems sutuoktiniams gerokai sustiprinti tarpusavio ryšį, ugdyti šeimos santykių kultūrą bei bendravimo įgūdžius, taip pat stebėti ir liudyti kitų porų augimą, brendimą bei pokyčius. Iš šio klubo šeimų, patyrusių Nijolės meilę ir tarnystę, gimė daugybė iniciatyvų: katalikiškas pal. J. Matulaičio parapijos darželis, Krizinio nėštumo centras, Natūralaus šeimos planavimo asociacija, J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija. Poros, dalyvavusios klubo programoje, pačios vėliau nori tarnystę tęsti įvairiausiais būdais: tampa šeimų palydėtojais, naujų klubo grupelių vadovais, sužadėtinių rengėjais, skaito paskaitas šeimoms, kitais būdais savanoriauja. Jau penkti metai vyks parapijos šeimų stovykla, kurios iniciatorė ir pirmoji rengėja buvo Nijolė Kukuraitienė. Daugybę metų ji rūpinasi parapijos šeimų dvasiniu gyvenimu: bent sykį per metus organizuoja rekolekcijas, kviečia geriausius lektorius, dvasininkus ir mokslininkus palydėti šeimas. Tai ji daro negailėdama nei laiko, nei sveikatos, dažniausiai visiškai be jokio materialaus atlygio. Už šį ilgametį nuoširdų rūpestį ir darbus, paskatinusius šeimas imtis įvairiausių savanoriškų veiklų, prisidedant prie gyvybės kultūros puoselėjimo, buvo skirtas šių metų „Gvyybės apdovanojimas“ Nijolei Kukuraitienei. ■

 • ATGAL
  L. Kojala - 90 sekundžių apie politiką
  PIRMYN
  Jaunųjų šaulių vasaros stovyklos – norintiems „pasimatuoti“ iššūkius
 • Mūsų draugai:
 • ELP grupė
 • Bernardinai.lt
 • Europarlamentaras Algirdas Saudargas

Copyright © 2011 apzvalga.eu. Visos teisės saugomos.

Draudžiama tinklapyje „Apžvalga“ paskelbtą tekstinę ir vaizdinę medžiagą panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse arba platinti šio tinklapio medžiagą kuriuo nors pavidalu be „Apžvalgos“ leidėjų sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Apžvalgą“ kaip šaltinį.