Valstybės naujienos

 • NATO Parlamentinės Asamblėjos Prezidentas K. Lamersas: Lietuva – patikima ir puiki sąjungininkė

 • Institucijos: Seimas
  Data: 2011-04-19

  Balandžio 18–20 dienomis Lietuvoje Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kvietimu lankosi NATO Parlamentinės Asamblėjos Prezidentas Karlas Lamersas ir Asamblėjos generalinis sekretorius Deividas Hobsas. Tuometinės Šiaurės Atlanto Asamblėjos, o vėliau nuo 1999 metų NATO Parlamentinės Asamblėjos asocijuota nare Lietuva tapo 1991 metais, o 2004 metais, įstojusi į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją Lietuva tapo ir tikrąją Asamblėjos nare. Lietuvos delegacijos nariai nuo pat pirmųjų savo veiklos šiame įtakingame parlamentarų forume dienų tapo aktyviais dalyviais – prieš kelis metus tuometinė delegacijos pirmininkė Rasa Juknevičienė ėjo Asamblėjos viceprezidento pareigas, o šiuo metu viceprezidento postą užima ir dabartinis Seimo delegacijos pirmininkas Petras Auštrevičius.

  NATO Parlamentinės Asamblėjos Prezidento Karlo Lamerso kalba Seimo posėdyje

  „Ekscelencija ponia Pirmininke, gerbiamieji Seimo nariai!

  Dėkoju jums už kvietimą man, kaip NATO Parlamentinės Asamblėjos Prezidentui, kreiptis į jūs čia, Lietuvos Respublikos Seime. Man tai didelė garbė ir privilegija.

  Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Lietuvos delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje vadovui Petrui Auštrevičiui, kad pakvietė atvykti į Jūsų šalį. Tai pirmasis mano vizitas šiame poste. Labai ačiū Jums ir visai delegacijai už priėmimą Seime. Malonu matyti daug su NATO Parlamentine Asamblėja susijusių Seimo narių. Ypač norėčiau padėkoti Česlovui Stankevičiui, nors jo šiandien čia ir nėra, kuris vadovavo pirmajai Seimo delegacijai Asamblėjoje. Labai malonu pasimatyti su Rasa Juknevičiene ir Audroniu Ažubaliu. Glaudžiai su Jumis abiem bendradarbiavom mūsų Asamblėjoje. Praėjo nemažai laiko nuo tada, kai Jūs dalyvaudavote NATO PA posėdžiuose. Stebiu Jūsų karjerą ir didžiuojuosi, kad galiu šiandien su Jumis bendrauti, kai vienas esate krašto apsaugos, o kitas –  užsienio reikalų ministras.

  Esu įsitikinęs, kad geresnės šalies kaip Lietuva savo pirmajam vizitui negalėjau pasirinkti ypač todėl, kad šiais metais minite 20-ąsias Laivės gynėjų dienos ir 21-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Manau, šie jubiliejai jus paskatins pasinaudoti laimėjimais, kuriuos pasiekėte aršiai kovodami už nepriklausomybę. Reiškiu pagarbą žuvusiems už Lietuvos laimę.

  Niekada nepamiršiu šalto 1991 metų sausio vaizdų, susibūrusių žmonių, dainuojančių, ginančių Seimą ir televizijos bokštą, žmonių, kovojančių už šalies apsisprendimą, už nepriklausomą ir laisvą šalį. Kovojote už savo laisvę ir laimėjote. Visų mūsų labui! Įspūdingai išsikovoję laisvę ir nepriklausomybę, kaimynų iš Vakarų labui iškovojote ir solidarumą bei partnerystę. Per kovas ėjo Lietuvos kelias į euroatlantinę šeimą.

  Norėčiau pacituoti Džordžą Bernardą Šo, kuris yra pasakęs: „Laisvė yra tautos oras“. Prieš 20 metų Lietuvos drąsa, pasiryžimas ir pastangos leido jai vėl įkvėpti oro, o Seimas buvo ne tik Lietuvą, bet Europos žemėlapį pakeitusių istorinių įvykių centre.

  Seimas suvaidino išskirtinį vaidmenį ir NATO Parlamentinės Asamblėjos istorijoje. Lietuva buvo viena pirmųjų mūsų Asamblėjos asocijuotųjų narių ir pirmoji surengusi seminarą ne Briuselyje. Parodėte kelią daugeliui kitų šalių.

  Įsimintinas susitikimas Seime vyko 1991-ųjų gruodį, kai ateitis dar buvo neaiški ir visur dar gulėjo smėlio maišai.

  Ponios ir ponai,

  NATO PA posėdis tais metais buvo didžiausias Vilniuje vykęs tarptautinis renginys. Jame buvo išreikštas susirūpinimas ir parama Lietuvos žmonėms. Po to jau galėjo prasidėti Rusijos pajėgų Baltijos šalyse vadų ir naujos Lietuvos politinės vadovybės susitikimai, po dvejų metų pasibaigę Rusijos kariuomenės išvedimu. Jau tada Jūsų parlamentarai buvo aktyvūs mūsų Asamblėjos nariai, o mūsų Asamblėja, savo ruožtu, parėmė Lietuvos įstojimą į NATO. Iš tikrųjų Asamblėja nuolat rėmė NATO plėtrą, įskaitant ir 2004 metais Lietuvą į Atlanto Aljansą atnešusią plėtros bangą. Nuo pat pradžių aš asmeniškai palaikiau Lietuvą ir jos pastangas visiškai integruotis į Europos institucijas ir organizacijas, o ypač į saugumo aljansą NATO. Buvau ir esu tvirtai įsitikinęs, kad  turime būti drauge.

  Matydamas naujus, po Sovietų Sąjungos griūties išryškėjusius iššūkius, ir žinodamas, kad NATO turi keistis, tvirtai tikėjau, kad nauji nariai įneš į Aljansą gaivių perspektyvų ir padės užtikrinti jo svarbą sprendžiant šiandienos saugumo iššūkius.

  Iš tikrųjų, nors praėjo tik septyneri metai, kai išsipildė Lietuvos siekis tapti NATO nare, jau galiu pažymėti Lietuvos svarbą. Jūsų šalis – patikima ir puiki sąjungininkė. Jūsų įnašas į bendras mūsų taikos ir saugumo pastangas pasaulyje didžiulis. Lietuva taip pat yra aukštai vertinama, sėkmingai veikianti Europos Sąjungos ir daugelio kitų organizacijų narė.

  Šių metų sausį Jūsų šalis perėmė pirmininkavimą ESBO, o 2013 metais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai. Esu tikras, kad sėkmingai pirmininkausite abiem organizacijoms.

  Dėl NATO: Jūsų šaliai tenka kaip niekad svarbus vaidmuo. Aljansas turi susidoroti su tokiais įvairiais iššūkiais kaip: tarptautinis terorizmas, masinio naikinimo ginklų platinimas, kibernetinės erdvės saugumas, energijos tiekimo pertrūkiai ir piratavimas. Tik jeigu būsime kartu, sugebėsime išspręsti šiuos iššūkius ir užtikrinti, kad NATO veiktų sėkmingai. Todėl labai džiaugiuosi, kad praeitų metų lapkritį Lisabonoje, NATO aukščiausiojo lygio susitikime patvirtintas Aljanso kolektyvinės gynybos įsipareigojimas, t. y. patvirtinta 5-ojo straipsnio svarba. Ant šių pamatų prieš 60 metų susikūrė NATO. Šiandien, iššūkių kupinu laikmečiu, dar svarbiau nepamiršti šių pamatų ir stipriųjų mūsų Aljanso pusių.

  NATO yra vienintelė politinė karinė institucija pasaulyje, galinti sėkmingai užtikrinti stabilumą ir taiką pasaulyje. NATO yra už karines misijas ir paramą civiliams, todėl teikia pagalbą ištikus gamtinėms nelaimėms, gabena pagalbos priemonių į Afriką, padeda kurti pilietines visuomenes. Daug žmonių nesuvokia šio NATO veiklos aspekto. NATO siekia įtvirtinti stabilumą ir užtikrinti demokratijos plėtrą Afganistane. Visai neseniai NATO ėmėsi ginti civilius gyventojus Libijoje.

  NATO, ypač ISAF (Tarptautinių saugumo paramos pajėgų) operacijas, vykdyti nėra lengva, nes tai – rizika ir didžiulis pasiaukojimas. Kartais vos pakanka ilgalaikių karinių, personalo ir finansinių išteklių.

  Aukštai vertiname Jūsų karinį ir civilinį įsipareigojimą. Į Afganistaną išsiuntėte 200 karių, Goro provincijoje dalyvaujate provincijos atkūrimo grupės veikloje, be to, mokote afganų kariuomenę, oro ir policijos pajėgas.

  Pasinaudodamas proga ir atsižvelgdamas į įvairius, rimtus su NATO veikla Afganistane susijusius iššūkius, norėčiau pasveikinti didžiulį Lietuvos įsipareigojimą užtikrinti stabilumą Afganistane. Jūsų šalį ištiko rimta finansų krizė. Dėl to Jūsų pastangos dar vertingesnės.

  Tokiomis pastangomis kuriame Afganistaną, kuris pats galėtų pasirūpinti savo saugumu ir valdysena. Taip pat negalime užmiršti, kad ši misija svarbi ir mūsų saugumui. Šitai turime aiškinti savo žmonėms. Padėkai už Jūsų solidarumą ir didžiules pastangas įvairialypėje NATO veikloje išreikšti – man trūksta žodžių.

  Ponios ir ponai,

  esame parlamentarai ir mūsų žodis svarus skiriant pajėgas ir išteklius tokioms operacijoms, kaip ši. Mūsų vaidmuo labai svarbus ir aiškinant, kodėl NATO turi dalyvauti įtvirtindama saugumą už jos šalių narių ribų. Pagalvokime apie idėją paskelbti NATO dieną, kad žmonės geriau susipažintų su NATO, jos tikslais ir veikla ir geriau ją supratų. Manau, NATO turi tapti suprantamesnė. Jūsų požiūris išmintingas ir daug žada – pasisiūlėte 2014 metais savo šalyje surengti NATO PA pavasario sesiją.

  2014 metais Lietuva švęs 10-ąsias narystės NATO metines. Norėčiau padėkoti Seimo Pirmininkei poniai Irenai Degutienei už kvietimą dalyvauti minėjime. Jūsų pasiūlymas surengti Asamblėjos sesiją rodo tvirtą įsipareigojimą NATO ir mūsų Asamblėjai. Ir kiek dideli yra Lietuvos įsipareigojimai NATO, tiek dideli yra NATO valstybių narių įsipareigojimai Lietuvai, kuri prieš du dešimtmečius dvidešimt metų kovojo už vertybes, mūsų Aljanso pagrindą. Tai demokratija, asmens laivė, įstatymų viršenybė ir žmogaus teisės. Lietuva man primena, kad niekada nevalia pamiršti bendrų vertybių. Prisimindami jas galėsime lengviau įveikti bendrus iššūkius. Džonas F. Kenedis, ko gero, geriausiai išreiškė tą mintį: „Mes už taiką. Patys save tuo įtikiname. Tai mūsų įsipareigojimas kitiems“ (preliminarus tekstas).

  Seimo Ryšių su visuomene skyrius

 • ATGAL
  Ratifikuotas susitarimas dėl ekonominės partnerystės
  PIRMYN
  Papildytas Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymas
 • Mūsų draugai:
 • ELP grupė
 • Bernardinai.lt
 • Europarlamentaras Algirdas Saudargas

Copyright © 2011 apzvalga.eu. Visos teisės saugomos.

Draudžiama tinklapyje „Apžvalga“ paskelbtą tekstinę ir vaizdinę medžiagą panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse arba platinti šio tinklapio medžiagą kuriuo nors pavidalu be „Apžvalgos“ leidėjų sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Apžvalgą“ kaip šaltinį.