Tęsime senjorams duotus pažadus | Apžvalga

Valstybės naujienos

 • Tęsime senjorams duotus pažadus

 • Data: 2012-07-26
  Autorius: Kalbino Lina Bušinskaitė

  Donatas Jankauskas Nuotraukos iš SADM archyvo

  Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato JANKAUSKO teigimu, Vyriausybė nuosekliai tęsi senjorams duotus pažadus – nuo šių metų pradžios jie gauna didesnes pensijas, per birželio mėnesį kompensuotos nepriemokos 1995–2002 metais dirbusiems pensininkams, o dar šių metų rugsėjį bus skirtos didesnės pensijos dirbantiems valstybinių pensijų gavėjams, kurios juos pasieks spalį. Be to, jau baigiamas rengti ir dėl sunkmečio sumažintų pensijų kompensavimo mechanizmas. Apie tai kalbamės su socialinės apsaugos ir darbo ministru Donatu Jankausku.

   Ar per birželio mėnesį kompensuotos nepriemokos visiems 1995–2002 m. dirbusiems pensininkams, kaip buvo žadėta?

  Paskutiniai mokėjimai buvo birželio mėnesio pabaigoje, kai „Sodra“ kartu su mėnesio pabaigoje pervedamomis pensijomis kompensavo ir nepriemokas minėtiems pensijų gavėjams. Džiaugiuosi, kad nepaisant nelengvos ekonominės situacijos, pagaliau galėjome įvykdyti įsipareigojimą tiems žmonėms, kuriems dėl sunkmečio šių nepriemokų mokėjimas buvo kelis kartus nukeltas, ir tokiu būdu grąžinti ankstesnės vyriausybės skolas. Tai buvo paskutinis pensijų nepriemokų kompensavo etapas, kuriam įgyvendinti skirta 263 mln. litų, o šios nepriemokos buvo kompensuotos 88,3 tūkst. žmonių.

   Ką reikėtų daryt tiems, kurie jų negavo ar nespėjo pateikti reikiamų duomenų „Sodrai“ per birželio mėnesį?

  Jei pensija kas mėnesį mokama į galiojančią banko sąskaitą, tai jokių papildomų dokumentų, išskyrus atvejus, kai pensijos nepriemoka turi būti kompensuota paveldėtojams, teikti nereikia. Tačiau, jei yra dar tokių žmonių, kurie „Sodrai“ buvo pateikę netikslius savo banko sąskaitų rekvizitus, patikslintus duomenis reikėtų pateikti savo „Sodros“ skyriui. Jei tai paveldėtojai, tai reikia prašymo, sąskaitos rekvizitų ir notaro išduoto teisės į mirusio asmens turtą paveldėjimo dokumento.

   Ne kartą minėjote, kad nuo šių metų pradžios senjorai gauna didesnes pensijas iš „Sodros“. Kiek žmonių palietė šis sprendimas ir kodėl nuspręsta padidinti pensijas?

  Tai susiję su pensijų dydžių atkūrimu į prieškrizinį lygį, todėl nuo šių metų pradžios į buvusį lygį jau grąžintos socialinio draudimo pensijos, šalpos kompensacijos daugiavaikėms motinoms ir slaugiusiems neįgalius asmenis. Prasidėjus ekonominiam sunkmečiui, siekiant užtikrinti, kad visi žmonės laiku gautų pensijas, kad jos niekam nevėluotų, kaip buvo nutikę Rusijos ekonominės krizės metu, kai jos vėluodavo net po kelis mėnesius, teko imtis nepopuliarių sprendimų. Todėl laikinai, dvejiems metams, t. y. 2010–2011 metais, iš „Sodros“ biudžeto mokamos pensijos, didesnės nei 650 litų, buvo laikinai sumažintos, siekiant subalansuoti einamųjų metų „Sodros“ biudžetus, kad būtų galima mokėti pensijas visiems pensininkams laiku. Nuo 2012 m. sausio 1 d. šis laikinas „Sodros“ pensijų sumažinimas nebėra taikomas ir pensijų dydis buvo grąžintas į buvusį lygį. Taigi pensininkai gauna tokias pensijos, kokios jos buvo paskirtos. Tai palietė visus tuos pensininkus, kuriems buvo taikomas mažinimas. Be to, atkreipiu dėmesį, kad mažiausios pensijos, t. y. nesiekusios 650 litų, mažintos nebuvo.

   Šį rugsėjį didesnių pensijų sulauks dirbantys valstybinių pensijų gavėjai. Kodėl nuspręsta pamaloninti šią žmonių grupę?

  Taip, dirbantiems valstybinių pensijų gavėjams nuo šių metų rugsėjo bus skirtos didesnės pensijos, kurios juos pasieks spalį, kadangi mokamos už praėjusį mėnesį. Šiems Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams ministrų kabinetas pritarė gegužę. Nuo rugsėjo 1-osios bus atkurta ta pensijų dalis dirbantiems valstybinių pensijų gavėjams, kuri buvo sumažinta dėl draudžiamųjų pajamų sunkmečio laikotarpiui. Todėl jau šį rudenį dirbantys valstybinių pensijų gavėjai gaus didesnes pensijas. Tai reiškia, kad valstybinių pensijų, rentų buvusiems sportininkams, dirbantiems kūno kultūros ir sporto srityje, kompensacinių išmokų gavėjams – teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojams – minėtos išmokos nebus papildomai perskaičiuojamos pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą, jei jie turi draudžiamųjų pajamų.

  Be to, siūloma atkurti valstybinių I ir II laipsnių nukentėjusių asmenų, pareigūnų ir karių, mokslininkų valstybinės pensijos ir tam pačiam asmeniui priskirtų socialinio draudimo pensijos bendros sumos „lubas“ iki 1,5 užpraeito ketvirčio šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (VDU) dydžio (sunkmečiu ši riba buvo sumažinta iki 1,3 dydžio). Tai yra socialinio draudimo ir valstybinių pensijų suma negalės būti didesnė nei užpraeito ketvirčio 1,5 dydžio bruto VDU (pvz., 2012 m. I ketvirtį VDU buvo 2138,1 Lt). Jei viršija, bus mokama visa socialinio draudimo pensija ir valstybinės pensijos dalis iki 1,5 VDU dydžio ribos.

  Šių metų vasarį Konstitucinis Teismas (KT) nusprendė, kad valstybinės pensijos dirbantiems pensininkams neturi būti mažinamos labiau nei nedirbantiems, taip pat pasisakė dėl pensijų sumos „lubų“. KT sprendimu iki šių metų rugsėjo 21 d. šios nuostatos turi būti panaikintos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jas pakeisti siūlo jau nuo rugsėjo 1 d.

  Noriu atkreipti dėmesį , kad šis sprendimas nėra kokia nors privilegija kitų valstybinių pensijų gavėjų, kurie negauna draudžiamųjų pajamų, atžvilgiu – tiesiog pensijos jiems nebus mažinamos didesniu mastu.

   Kada ir kokiomis sąlygomis planuojama kompensuoti dėl sunkmečio sumažintas pensijas, mokamas iš „Sodros“?

  Vyriausybė yra patvirtinusi pagrindinius pensijų kompensavimo principus, iš kurių vienas yra pirmiausia stabilūs viešieji finansai, kad kompensavimas neišbalansuotų nei „Sodros“, nei valstybės biudžetų. Tikriausiai niekas nenorėtų vėl prisiimti tokio įsipareigojimo, kurio įgyvendinimą tektų nukelti ne vieną kartą, kaip tai buvo su įsipareigojimu kompensuoti praradimus 1995–2002 metais dirbusiems pensininkams. Pagal pirminį įsipareigojimą šios nepriemokos turėjo būti baigtos mokėti dar 2010 metais, bet, kaip matote, teko nukelti net į 2012 metų vidurį. Taigi iš tiesų pastarųjų dvejų metų sumažintų pensijų kompensavimas yra labai atidžiai nagrinėjamas, vertinant „Sodros“ biudžeto galimybes. Be abejo, kompensuojama turėtų būti laikantis protingumo, socialinio teisingumo kriterijų.

   Pastaruoju metu daug kalbama apie skatinimą kaupti privačiuose pensijų fonduose. Yra ir konkrečių Vyriausybės siūlymų, kaip reformuoti pensijų kaupimo sistemą, kad ji būtų palankesnė žmonėms, o ne pensijų fondų valdytojams. Kokie svarbiausi siūlymai?

  Vyriausybės prioritetas yra sudaryti žmonėms palankesnes sąlygas gauti didesnes ir orias pensijas senatvėje. Kaip ir visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje, tai padaryti galima kaupiant papildomą pensijos dalį pensijų fonduose. Dabartinė tvarka yra tobulinama, nes ji neskatina ir nemotyvuoja žmonių kaupti pensiją privačiuose fonduose. Todėl viena iš įdomesnių Vyriausybės siūlomų ir šiuo metu Seime jau svarstomų naujovių yra tai, kad keičiant pensijų kaupimo finansavimo tvarką, žmogus galėtų dalyvauti motyvuojančioje kaupimo sistemoje, t. y. jei žmogus pats prisideda papildomomis įmokomis ir dalyvauja II pakopos kaupime, valstybė jam už tai moka papildomą skatinamąją įmoką. Žodžiu, pensija susidėtų iš sodrinės ir sukauptos pensijų fonde dalių, ši galėtų būti auginama valstybės skatinamosiomis įmokomis.

  Taip pat vienas iš svarbių siūlymų yra mažinti pensijų fondų taikomus atskaitymus nuo įmokos ir nuo sukaupto turto. Atskaitymų nuo įmokų laipsniškai siūloma visiškai atsisakyti, o nuo turto – laipsniškai mažinti. Tokiu būdu žmogui būtų atpigintas dalyvavimas pensijų kaupimo sistemoje. Tai irgi padėtų žmogui sukaupti didesnę pensijos dalį, nes didesnė atskaitymų dalis atitektų jam, jo būsimai pensijai, o ne pensijų fondui.

  Be to, šiuo metu dar nepakankamai yra išnaudojamos galimybės papildomai pensiją senatvei kaupti ir III pakopos fonduose. Šiomis galimybėmis dažniausiai naudojasi didesnes nei vidutines pajamas gaunantys žmonės, nes čia sudaromos galimybės pasirinkti platesnes investavimo kryptis. Turiu omenyje, pavyzdžiui, gyvybės draudimą.

   Pensijos jau kaupiamos įvairiuose privačiuose fonduose. Ar taip darantiems dabar reikia ką nors keisti?

  Į šį klausimą šiuo metu vienareikšmiškai atsakyti negalime, nes yra svarstoma keletas variantų: Vyriausybės, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto ir pavienių Seimo narių užregistruoti siūlymai. Tačiau esminė nuostata išlieka – norintys galės sustabdyti įmokų pervedimą į pensijų fondus ir iki ateinančių metų rugsėjo žmonės turės apsispręsti, ar jie norėtų mokėti papildomas kaupiamąsias įmokas ir gauti iš biudžeto skatinamąsias įmokas.

   Kaip ir kada žmogus gaus savo sukauptas lėšas?

  Sulaukę pensinio amžiaus (arba pradėję gauti išankstines senatvės pensijas, jei Seimas tam pritars) kaupimo dalyviai gaus pensiją iš dviejų dalių: iš socialinio draudimo ir iš savo sukauptų lėšų privačiuose pensijų fonduose. ■

   Ačiū už pokalbį.

 • ATGAL
  Etikos atžvilgiu yra svarbu, iš kur kamieninės ląstalės yra gautos
  PIRMYN
  Pamatyti tikrąją situaciją, o ne vien iš dokumentų
 • Mūsų draugai:
 • ELP grupė
 • Bernardinai.lt
 • Europarlamentaras Algirdas Saudargas

Copyright © 2011 apzvalga.eu. Visos teisės saugomos.

Draudžiama tinklapyje „Apžvalga“ paskelbtą tekstinę ir vaizdinę medžiagą panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse arba platinti šio tinklapio medžiagą kuriuo nors pavidalu be „Apžvalgos“ leidėjų sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Apžvalgą“ kaip šaltinį.